MILAN DUŠEK

Vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí poslalo do knihkupectví pozoruhodnou knihu CO NA ŘÍPU JEŠTĚ NEVĚDĚLI, s podtitulem Kapitoly z českých dějin. Napsal ji Jan Šulam, který působí jako učitel na ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě. Ilustroval ji Radek Steska.

Kniha je vázaná, v rozsahu 384 str.

Nejde o autorovu první knihu. Napsal rovněž Letem českým muzikantským světem, Střípky ze života světových muzikantů, Z palety českých výtvarných umělců.

Jeho nová kniha mapuje českou historii od příchodu Slovanů na naše území až po T. G. Masaryka a vznik Československé republiky.

Rozhodně nejde o vědeckou a odbornou publikaci, ale populárně naučné dílo, které se o poznání naši historie snaží, jak nám v nedlouhém úvodu sděluje autor, jenž použil jako motto citát Aloise Jiráska: „Cítil jsem, že je také třeba pohlédnout do minulosti, neboť dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejška…“

Kniha obsahuje čtyři díly s názvy Od praotce Čecha k Václavu III., Od Václava III. k Ludvíku Jagellonskému, Od Ludvíka Jagellonského k Josefu II. a Od Josefa II. k T. G. Masarykovi.

Jan Šula je pečlivý autor, který neponechává nic náhodě. Díky tomu je text knihy přehledný, tučně jsou v něm zdůrazněny důležité detaily pro lepší orientaci čtenáře. Výrazně

pomáhají i humorně laděné ilustrace Radka Stesky, které vycházejí z toho, co nám líčí autor, ale ani náhodou je nekopírují. Kreslíř je zkušený karikaturista a domnívám se, že odvedl skutečně mistrnou práci. Čtenáři, kteří neznají jeho obrázky (předpokládám, že jich nebude mnoho) budou překvapeni, ne-li uchváceni.

Závěrem je třeba dát slovo autorovi knihy: „Dějiny pádí dál. Žádné další pokračování nebude. Na objektivní hodnocení dějin 20. století a počátek jedenadvacátého století nemám ten správný odstup, prostor, možnosti, prostředky a čas a obávám se, že ani schopnosti. Nechme to opravdu profesionálním historikům. I tak vás ujišťuji, že mnozí se budou při líčení a hodnocení určitých historických událostí od sebe lišit jako noc a den.“