JIŘÍ STEGBAUER

Kolíčky milostných klateb

rozvěšuješ bílá znamení parlamentářky

bílé svody svých úkladů

 

Zas budeme mlčivými vyjednavači

Bíle a oble se vzdáš

Vše v polibcích odvoláš!

 

A přece zajatcem jsem já

Ráno se tvářím vítězně

Skrytě už vyhlížím

tvá nová znamení

svá další zmámení

 

V bílých plachtách odplouvají

koráby krajin dětství…