red

Těmito slovy uvítala přítomné na svém tradičním vánočním dvanáctém recitálu ve zcela zaplněném sále jihlavské knihovny malířka a spisovatelka Bohumila Sarnová-Horková, členka Unie českých spisovatelů. Recitál se konal 7. prosince tentokrát s názvem „Bez okázalosti“.

Autorka opět pořad sestavila ze své poezie a provázela jej svými texty. V nich se dotkla mnoha věcí, které se odehrávají v naší společnosti a formou krátkých povídek vystihla některé velmi ožehavé problémy, nešvary a bolesti doby. K času adventnímu patří vzpomínání a v tomto pořadu mají vzpomínky na slavné osobnosti již své stálé místo. Z českého kalendária vybrala autorka osobnosti, jejichž jubilea si v tomto roce připomínáme. Přítomné diváky zaujalo poutavé vyprávění o osudech význačné malířky Bohumily Doleželové (s níž se autorka osobně znala), tvořící svého času na Vysočině, která se zapsala do dějin výtvarného umění nejen doma, ale i v cizině. Zaujal rovněž Karel Poláček, přiblížení jeho tvorby a životního osudu. Byl připomenut neopakovatelný Josef Lada, jeho malovaná poezie české vesničky, ale také knihy pro děti (Kocour Mikeš, Bubáci a hastrmani a další), nemohlo se zapomenout na ilustrace Haškova Švejka. Pozornost byla věnována Janu Ámosu Komenskému, jeho strastiplnému životu a především dílu z oblasti pedagogiky, jejímž je zakladatelem. Autorkou byla položena i otázka – jak si stojí současné školství a kdo je za sestupný trend zodpovědný. Připomenut byl i Josef Kainar, Vladislav Vančura, Josef Jungmann, Petr Bezruč. Pořad již také tradičně provázeli hudebníci Marie Michálková – housle a Karel Podškubka – kytara. Vybrané melodie překrásně doplňovaly přednášené texty a závěrečná Alžbětinská serenáda, spolu s vánoční básní autorky, navodily tu správnou předvánoční atmosféru a byly zdařilou tečkou celého pořadu.