LECH PRZECZEK

• Přes den se vůbec nedostal ke slovu, proto mluvil alespoň v noci ze spaní.

 

• Proč pořád opakovat staré chyby, když se můžeme snadno dopouštět úplně nových.

 

• Udělal si o něm svůj obrázek a hned si ho také patřičně zarámoval.

 

• Odchylky od běžně uznávané normy se nazývají úchylky.

 

• Hrát si se sirkami v blízkosti osob s výbušnou povahou může být opravdu velmi nebezpečné.

 

• Také někteří lidé s nevalnou minulostí mohou začít doufat v lepší budoucnost.

 

• S člověkem, který nemá žádný vlastní názor, je velmi obtížné rozumně diskutovat.

 

• Mlčení může někdy mnohé napovědět.

 

• Kvalitu záchranných vest se pozná bohužel až podle počtu utonulých.

 

• Může být i mizerná reklama předmětem reklamace?