KAREL SÝS

Na turistické stezce na břehu Rokytky, poblíž zříceniny bývalé Pragovky, narazí poutník na plechovou tabuli:

„V této továrně vznikl v červenci roku 1968 dokument pod názvem ‚Dopis 99 pragováků‘ adresovaný sovětské vládě. Dopis otiskl v plném znění i s podpisy signatářů moskevský deník Pravda 30. července 1968. Podepsaní dělníci z továrny Praga v něm upozorňovali na to, že projevy demokratizace společnosti v naší republice ohrožují budování socialismu a napadají v bojích společně prolitou krví zocelené přátelství českého a sovětského lidu. Zároveň odsoudil ty, kteří se nesmířili s armádním cvičením sovětských vojsk a vojsk Varšavské smlouvy na území Čech a Slovenska s tím, že čestní a poctiví občané naší vlasti se v jejich přítomnosti cítí bezpečněji. Dopis 99 pragováků posloužil vládě SSSR jako alibi pro invazi vojsk Varšavského paktu v srpnu 1968. Po roce 1968 normalizační režim signatáře vyzdvihoval. U hlavní brány Pragovky dokonce visela pamětní deska s nápisem: ‚Z tohoto závodu velkých dělnických revolučních tradic byl v kritickém roce 1968 odeslán dopis s devadesáti devíti podpisy do SSSR, žádající podporu a pomoc v boji s protisocialistickými silami.‘ Deska zmizela v roce 1989.“

Dělníci tenkrát ještě byli „děti“ režimu.

Jenže nezmizela jen deska. Zmizela i světově proslulá továrna, která byla trnem v oku firmám z Divokého západu. Vytlučená okna haly „zapsané do seznamu pozoruhodných industriálních staveb“ marně volají do nebes.

Vyjde-li poutník na nedalekou hlavní třídu, nemůže přehlédnout obří poutač: „Čtvrť Emila Kolbena. Konečně zase doma!“

Jaká nestoudnost! Vysočanští radní chtěli naznačit, že Kolben minulému režimu nevoněl. Kdyby se však opravdu vrátil, našel by ze svého dědictví jen trosky. Ba ani ty ne. Českomoravská-Kolben-Daněk byla rozkradena, zbořena, zlikvidována. Její lokomotivy, tramvaje, kompresory, stroje všeho druhu nesměly konkurovat novému zahraničnímu panstvu. Dělníci, kteří se v roce 1989 už necítili být „dětmi“, dnes mohou leda po hospodách vzpomínat na zašlou slávu kdysi světové značky. A Kolbena by dozajista ranila mrtvice.

Dnes, kdy jedno cvičení u ruských hranic střídá druhé, si nenormalizátoří pochvalují, že kdyby došlo k ohrožení demokracie například nepřipuštěním Kalouska Nepotopitelného k opětnému vládnutí, je tu ještě NATO, a to by rebelům, kteří mylně uvěřili, že vyhráli volby, dalo co PROTO. Nešťastné Čechy se zkrátka bez páníčků neobejdou.