ALEŠ UHLÍŘ

Tento rok a rok příští jsou roky jubilejních výročí Petra Bezruče. V září 2017 uplynulo 150 let od narození básníka a v únoru 2018 bude rovných 60 let od jeho úmrtí. Město Frýdek-Místek se ke „své“ osobnosti rádo slovy hlásí, avšak pomník Petra Bezruče, který zde v letech 1891 –1893 působil jako poštovní úředník, je již druhým rokem v žalostném stavu. Co se u nás s touto kulturní památkou, jejímž vlastníkem je město, stalo, jsem vylíčil v článku Jak lehce se vzdáváme vlastní minulosti a kultury – Devastace pomníku Petra Bezruče ve Frýdku-Místku uveřejněném 18. října 2017 v internetovém médiu Nová republika. Hromadu kamenů připomínající stavební odpad lze stěží pokládat za pomník.

Krátce nato mi přišla mailem zpráva referentky památkové péče z frýdecko-místeckého magistrátu. Podle ní byl počátkem roku 2016 pomník z důvodu existence inženýrských sítí pod ním rozebrán, aby mohl být postaven na novém místě. Proto je pomník druhý rok rozebraný, velké kameny byly do sebe zaklíněny a tři vertikální pilíře s nápisem Pěvci slezských písní leží na zemi. Podle magistrátu je věc složitá, neboť památkáři z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě dosud pro pomník neschválili nové místo a nikdo na magistrátu neví, kdy se to bude projednávat a schvalovat, takže ani nemohou vědět, kdy a kam bude pomník Petra Bezruče přemístěn. Obrátil jsem se na NPÚ v Ostravě. NPÚ má ve své databázi pomník s názvem Pomník Petra Bezruče z bludných balvanů od roku 1958 popsán v evidenčním listu kulturní památky: „Symbolický památník věnovaný památce slezského básníka P. Bezruče. Ústředním prvkem kompozice jsou tři spojené vertikální kamenné desky, kolem kterých jsou seskupeny bludné balvany s názvy Bezručových básní. Pomník vznikl v r. 1937, je dílem V. Brázdila“.

Z NPÚ obratem odepsali, že již víc než rok je nové místo pro pomník Petra Bezruče schváleno. Vše je v pořádku, protože „práce dosud provedené na památníku jsou v souladu s požadavky památkové péče a obnova památníku je v procesu řízení“.

Je velká ostuda pro město Frýdek-Místek, jak si váží osobnosti Petra Bezruče, že onen „proces řízení“ nedokázali odpovědní pracovníci na magistrátu urychlit. Co asi tak může být složitého na rozebrání pomníku sestávajícího z volně položených kamenů, vyjmutí tří pilířů a přemístění pomníku o cca 30 metrů. Ano, tak „daleko“ je ono nové místo pomníku odsouhlasené NPÚ.

Věci se teď údajně daly do pohybu a nová paní referentka památkové péče na magistrátu přislíbila, že se tomu nyní budou věnovat. Menší kameny, které na místě nejsou, prý byly odvezeny k opravě povrchu poškozeného erozí. Zrenovují se i nápisy názvů Bezručových básní na kamenech a pomník Petra Bezruče bude brzy obnoven. Škoda jen, že se s rozebráním pomníku tak spěchalo a na jeho novou instalaci se již jaksi pozapomnělo. Pomník Petra Bezruče měl být obnoven v roce 2016, tedy rok před stopadesátým výročím básníkova narození. Nyní přečkají nejspíše rozebrané části pomníku druhou zimu pod sněhem a kdoví, zda se to vůbec stihne dát dohromady do 17. února 2018 (60 let od úmrtí Petra Bezruče). Na zemi rozházené kameny a pilíře ukazují vztah dnešní reprezentace města ke kulturním hodnotám a historii. A také necitelnost k tomu, jak nepěkně může léta vypadat veřejný prostor.