chý

Jeden už tady byl

Deutschland über alles“ řval,

tak neslavně skončil,

jen varování lidstvu dal!