JÁN PARADA

Pavol Janík, čestný člen Unie českých spisovatelů a stálý přispěvatel LUKu, slaví 15. října své šedesáté narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (*15. 10. 1956 Bratislava), absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Pracoval na ministerstve kultúry (1983–87), v médiách a v reklame.

Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003–07), tajomník SSS (1998–2003, 2007–13),  šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010–13). Čestný člen Unie českých spisovatelů (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka UČS Obrys-Kmen (2004–14), člen redakčnej rady týždenníka UČS Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Riaditeľ Writers‘ Capital International Foundation pre SR a ČR (od 2016). Člen World Poets Society (od 2016).

Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší.

Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.

Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Nepále, Rumunsku, Ruskej federácii, Srbsku, Spojených štátoch amerických, Turecku, na Ukrajine, vo Venezuele a Veľkej Británii.