JAROSLAV EMINGER

Unijní

Jak dohodli v Bruselu

jsme se nedoslechli:

kolik se může andělů

vejít na špičku jehly.

 

Realita

Řeči o Unii

jsou teorií,

když stačí na všecko

samo Německo!