EMAN BDĚLÝ

Na pomoc Ministerstvu vnitra a jeho Centru zavádíme pravidelnou hlídku, která bude odhalovat ruské agenty na české scéně. Vždyť, jak známo z trefného billboardu, „vojáci odešli, agenti zůstali“!

Čtrnáctideník Křížovka a hádanka uveřejnil v letošním 13. čísle křížovku „Taneční desatero“. Mezi tanci, které vyšly v tajenkách, se objevil ruský tanec „rečenka“, ale ani jeden tanec americký. Přitom je všeobecně známo, že náš Velký Spojenec rád a skvěle tančí mezi vejci!

A to nepočítáme, že v legendě se objevují výrazy jako „stará ruská jednotka délky“, „ruské sídlo“ apod.

Tážeme se: na kterou světovou stranu kráčíte, tvůrci českých křížovek?