českému vlastenci a bojovníkovi za spravedlnost

MIREK KUNST

Milý Karle Havlíčku, Váš portrét nosím na tričku,

tak málo zbylo z vlastenectví, mnozí ho dnes vůbec nectí.

Ti, co v minulosti vlast svou zradili, dnes odměny se za to dožili.

Už ani spravedlnost není slepá – diví se ta děva lepá.

Soudí se jen kdo na to má, chudák je, kdo na to nemá.

A mnohá soudní rozhodnutí nejen k zamyšlení nutí.

Slušnost, morálka a úcta ke stáří – ctnosti, kterým se u nás už dávno nedaří.

A bez veškerého sarkasmu – my žijem v mravním marasmu.

Ano, pane Borovský, ten rozdíl už je obrovský.

Jen absolutismus nadále slouží svému účelu,

přestěhoval se však z Vídně do centrály v Bruselu.