VLASTISLAV HNÍZDO

K menším, ale mimořádně kvalitním výstavám Grafického kabinetu pražské Národní galerie se v letošním jarním období ve Veletržním paláci přiřadila kolekce 23 ilustrátorských artefaktů Františka Kupky z konce desátých let minulého století. Šlo o ilustrace ke knize básní v próze francouzského spisovatele Andrého Ferdinanda Hérody Afroditina girlanda. Kupka zakázku v roce 1917 přijal a realizoval ji pod pseudonymem Paul Regnard. Kniha vyšla v Paříži až po první světové válce v r. 1919.

Cyklus ilustrací byl součástí velké pražské Kupkovy retrospektivy v Mánesu v r. 1946, z níž byly zakoupeny pro Československo některé klíčové malby, k nimž autor daroval 20 originálů a tři tužkové studie k této knize.

Kupka navrhl obálku, frontispis celé knihy, titulní list, frontispisy a záhlaví osmi jednotlivých kapitol (Sasanky, Fialky, Lilie, Růže, Kosatce, Hyacinty, Narcisy, Asfodely). Minuciózní kresby prováděné černou a červenou tuší a bělobou v secesním duchu zachycují převážně antické erotické figurální motivy, zasazené do středomořské řecké krajiny s bujnou vegetací. O Kupkově autorství se veřejnost dozvěděla až v r. 1928.

Díky autorce výstavy a úvodního slova Kristýně Brožové tak poznáváme méně známou, nicméně umělecky rovnocennou oblast mnohotvárné Kupkovy tvorby, vzniklou za první světové války, kdy malíř prokazoval mnoha činy své vlastenectví a po r. 1945 i velkorysost vůči rodné zemi.

I tento drobný ilustrátorský kamínek patří do mozaiky díla světově proslulého malíře, který ani v prvních letech po druhé světové válce nebyl u nás plně doceněn.