FRANTIŠEK DOSTÁL

Navíc vše nasvědčuje tomu, že zřejmě ještě dál bude. To v okamžiku, kdy v jakémsi muzeu v Severní Americe, anebo v pralese v Jižní Americe, dojde v rozpadlé chýši k objevu telefonního přístroje, který si náš geniální vynálezce Jára Cimrman už nestihl patentovat. Nicméně jeho prvenství zřejmě nebude možné popřít. Tady všude byl, tady všude seděl, říkalo se o něm, a tak by nebylo divu, kdyby v chýši jen odpočíval a sledoval škvírou do půl těla nezahalené domorodky.

Kupodivu v rozpuku letošního jara vyšlá publikace Památná místa Járy Cimrmana (Cosmopolis, 2016) postrádá informace, kde se chýše s prvním telefonem na světě nachází. Teď vážně. Tahle knížka zcela pominula skutečnou informaci o jednom památném místě českého génia, které se nachází na jedné zastávce úzkokolejné železnice z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, kde byl Jára Cimrman uprostřed lesů z vlaku násilně vyexpedován. Zastávka se jmenuje Kaproun a socha génia je zde zobrazena jako ležící postava na břiše a tudíž s pozadím k nebesům a jeho ruka se ještě drží utrženého držadla z vlaku. Možná by případné druhé vydání zmíněné publikace mohlo být o toto památné místo doplněno.

Je docela zajímavou skutečností, že americký vynálezce telefonu Graham Bell si přístroj nechal patentovat před 140 lety v roce 1876 a vůbec první telefonní rozhovor na našem území proběhl jen o pět let později, i když v našich novinách již v roce 1877 inzerát informoval, že s vynálezem G. Bella lze volat i do vedlejší ulice, za roh a dokonce i v dešti! Myslím, že tenhle problém vyřešil Jára Cimrman už v deštivém pralese na jihu Ameriky o nějaký rok dřív. První telefonní aparáty se věšely ještě na zeď a v indiánské chýši, i když stěny byly dřevěné, to nebyl určitě žádný větší problém.

Mám jen malou pochybnost, zda Jára Cimrman při pozdějších toulkách světem neprošel také ulicí Elektrárenskou v Praze ve Vršovicích, aby na sebe jako geniálního vynálezce upozornil samotného Zdeňka Svěráka, který letos oslavil 80. narozeniny a nenakukal mu, aby Marconimu sdělil, ať to zkusí bez drátů. Kdepak, pravda života v sobě neukrývá jen humor, ani jen pouhý smutek, ale bývá směsí obojího.