JAROSLAV EMINGER

Albertovští

Měli bychom se zařídit

podle kavárenské doktríny,

a vajíčkáře prohlásit

za nové národní hrdiny.

 

Koncepce

Vláda má vizi

jak léčit krizi:

všemu více žehnat,

zakázat lidem reptat.

 

Hořká chvála

Banky chválí vládu;

taky potlesk sklidí,

když dře kůži z lidí

a škrtá do úpadu.

 

Reformní

Vláda hrdě plní mandát,

stále obírá se náměty,

jak z lidí vychovávat

sociální askety.