JOSEF TILL

Není erár ve formě?

Záchrana je v reformě!

Stále vyšší dépéhá

na chuďasy doléhá.

Neví parta ničemů,

že už není k ničemu?