JIŘÍ KNOPP

Přivoněl sedmiletý kluk

k dítěti právě zrozenému,

nasál tu vůni mléka a vonných luk,

ten rošťák malý, ten malý kluk

a stále jen se na něj díval.

 

Nestáhl z něho zrak

a zůstal jako přimražen.

Díval jsem se nenasytně

těmi dvěma okouzlen…

 

Jen já jsem viděl

co neviděli jiní,

pár kapek mezi jehličím

a nerozmrzlé jíní…