F. S.

Deset let je v životě člověka docela slušně dlouhá etapa, konstatovala na svém jubilejním, v pořadí již desátém vánočním recitálu, s názvem Zelená slovům, zelená snům, Bohumila Sarnová.

Pořad se uskutečnil opět v překrásných prostorách městské knihovny v Jihlavě, ve zcela zaplněném sále, konečně jako vždy. Proto i hlavní osu celého programu tvořily vzpomínkové črty na jednotlivá témata uplynulých let, doplněné o aktuální události současného dění. Nechyběly působivé verše klasiků známých, ale i takové, které burcujícími slovy až překvapivě hovoří k dnešním dnům. Příkladem za všechny byly málo známé verše Karla Čapka Až my budem v tmavém hrobě spáti. Uvědomování si hodnot děl klasiků, ale i současných básníků, poukázání na kulturu, umění, způsob života, naše tradice, to vše ústy autorky, rovněž prostřednictvím ukázek především z její tvorby, silně zapůsobilo na přítomné obecenstvo. Je pochopitelné, že nechybělo to podstatné – příjemná předvánoční atmosféra, podtržená poezií, vystavenými autorčinými obrazy na scéně a rovněž tradičními melodiemi našeho i světového repertoáru, které bravurně představili vysoce profesionální hudebníci – housle Marie Michálková, kytara Karel Podškubka. Při gratulacích si Bohumila Sarnová vyslechla téměř od všech přítomných přání a těšení se na vánoční recitál v prosinci 2016. Snad za vše hovoří jeden ze zápisů v kronice od jedné z návštěvnic: „Desátý prosinec – na první pohled obyčejný, všední den, se díky vám proměnil v den sváteční! Váš jubilejní recitál, stejně tak, jako předešlé, byl pro nás přítomné zážitkem mimořádným, neopakovatelným. Vaše vitalita, opravdovost, prožívání vetkané do veršů, vaše obrazy, to vše je živou vodou pro každého, kdo se s nimi setká. Váš jedinečný projev je sametem pro duši, poněkud rozbrázděnou starostmi všedního dne. Souzníte s přírodou, s životem, a ať promluvíte o čemkoliv, vždycky zajímavě a poutavě. Máte totiž takový dar, kterému se nedá naučit. Díky za to, že ho rozdáváte!“