JAROSLAV EMINGER

Směna

Měli jsme mnohé zdroje,

dobré jde od nás pryč.

Dovážíme věci dvoje:

otrávené jídlo a kýč.

 

Krášlení

Z měst se vyhání žebráci,

turistice se to vyplácí.

Důvod je přece zjevný:

pohled na bídu je nepříjemný.

 

Český koberec

Největší koberec

nachází se v Česku,

pod ten vždy nakonec

smetou špínu všecku.

 

Inovační

Vláda se chystá

s korupcí skoncovat:

všechna ta místa

řádně systemizovat.

 

Albertovští

Měli bychom se zařídit

podle kavárenské doktríny,

a vajíčkáře prohlásit

za nové národní hrdiny.

 

Koncepce

Vláda má vizi

jak léčit krizi:

všemu více žehnat,

zakázat lidem reptat.

 

Hořká chvála

Banky chválí vládu;

taky potlesk sklidí,

když dře kůži z lidí

a škrtá do úpadu.

 

Reformní

Vláda hrdě plní mandát,

stále obírá se náměty,

jak z lidí vychovávat

sociální askety.

 

Pokrok

Věda, inovace, technika

jsou naše silná stránka,

pokud se ovšem netýkají

mostů a tunelu Blanka!

 

Realita

Hlasujeme pro nové

časy a hojná léta,

rostou oligarchové

a chudinská ghetta.

 

Inovační

Historici dostali

zřejmě za to dost,

že zkonstruovali

novou minulost.

 

Zpravodajství

Mediální pračky

mají obracený chod:

zdroj je dobré značky,

splašky jdou pro národ.

 

Ikona

Umělečtí trenýrkáři

jsou oděni svatozáří.

Média se shodnou vcelku,

že jsou zralí na Nobelku.

 

Zaostalost

Na Hrad se drápe

umělecká tlupa,

umění málo chápe

jen lůza tupá.