JAROSLAV ŠTRAIT

Svět je nespravedlivý. Devadesátník prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. (nar. 1. 6. 1925 v Praze), významný český internista, není uveden v žádné československé (české) publikaci Kdo je kdo. Jistě mu to nevadí. Jeho lékařská a spisovatelská dráha mluví za všechno.

Jeho poslední publikace INVENTURA V 89 LETECH – VE STÍNU BALKÁNU mě doprovázela na delší cestě (autobusem) po východní Evropě. Kdo absolvoval cestu po Bělorusku a Ruské federaci, ví, o čem mluvím! Vzdálenosti 500, 600, 700 km nejsou výjimečné. „Doleček“ mi vše usnadnil. Některé pasáže jsem musel číst několikrát. Dějiny České republiky jsou proti historii Balkánu selanka. Již samotná dedikace vystihuje poslání knihy: „Tatínkovi a mamince. Milované Dobře. Těm, kteří byli nespravedlivě souzeni, odsouzeni a zahubeni Tribunálem ICTY v Haagu.“

Na vysvětlení: tatínek Josef, c.k. rakouský voják, sloužil za 1. světové války v Sarajevu a po válce zastupoval mnoho let čs. firmu ČKD v Jugoslávii; maminka Milica, Srbka z Bosny, se stala jeho celoživotní láskou; Dobra byla manželka prof. Dolečka a nespravedlivě odsouzených Srbů v Haagu je celá řada.

Autor provádí čtenáře složitým historickým vývojem a současností Balkánu. Podrobnosti se nedočteme v žádné učebnici dějepisu a co víc, dnešní komentáře jsou silně poplatné těm, kteří na Balkáně v 90. letech minulého století intervenovali. Autor si nebere servítky a ostře odsuzuje podíl Němců a Američanů na rozpadu Balkánu. A to ještě nevěděl, že k dnešnímu současnému exodu z východu a jihu se připojí občané uměle vytvořeného státu Kosovo, neklidné Albánie a také Černé Hory.

Prof. Rajko Doleček podrobil zdrcujícímu odsudku Chorvatský stát v době 2. světové války. Tehdejší genocida Srbů snese srovnání s řáděním nacistických komand SD a nacionalistů v Bělorusku, Ukrajině a Ruské federaci. Razie končily vyhlazením Židů. Na Balkáně milionů Srbů, Židů a Cikánů.

Jedna z nejsilnějších kapitol, která nepostrádá emoce a osobní autorovo zaujetí, se nazývá „Rajko, nevidíš tam v rohu Radovana“? Ve čtvrtek 24. dubna 2014 prof. Doleček navštívil v haagské věznici generála Ratko Mladiče. Připomíná, že návštěvu byla spojena s množstvím příkazů a s prohlášením, o kterých se nesmí psát. Osobní prohlídka byla přísnější než na mezinárodním letišti. Setkal se tam také s MUDr. Radovanem Karadžičem, bývalým prezidentem Republiky Srbské (v rámci Bosny a Hercegoviny). Dolečkovu snahu o objektivní posouzení situace po rozbití Jugoslávie ocenil i další tamní vězeň Goran Hadžič, svého času prezident Republiky Srbská Krajina. Jeho vlast zpustošila chorvatská armáda.

I s odstupem let je stále zřetelnější, že haagský tribunál má značně rozdílná měřítka na Srby, v porovnání s Chorvaty, Muslimy (Bosňany) a kosovskými Albánci. Nedokázal ani vysvětlit, za jakých okolností zemřel prezident Miloševič.

Chorvatskou armádu vyzbrojilo Kholovo Německo. Po bývalé armádě NDR mělo různých zbraní na rozdávání. Je nepochopitelné, že svět, především USA, dodnes preferuje bývalé chorvatské nacisty. Ne nadarmo si vysloužili nelichotivé přezdívky „slizký Vilik“ a „balkánská řeznice“ americký prezident Clinton a jeho ministryně zahraničí Albrightová. Česká vláda zásluhy exministryně zahraničí USA oceňuje stále. Do nadace, která nese její jméno, přispívá milionovými částkami. Bez viny nejsou ani Chirac, Jelcin i jeden autor „humanitárního bombardování“.

Konec konců má máslo na hlavě i tehdejší vláda České republiky. Dovolila bombardovacím letadlům přelety nad naším územím. Vzpomínám si, že létala i nad Českých rájem. V jednu chvíli bývala na nebi i 3 až 4 letadla. Tak hustý byl tehdy „provoz“ letadel NATO!

Mám i jinou osobní vzpomínku. Balkán jsem navštívil v devadesátých letech minulého století dvakrát. Jugoslávie psychologickou a propagandistickou válku prohrála. Na fotografiích a plakátech z různých „srbských“ zajateckých táborů Chorvati „vystavovali“ vždy stejné zubožené zajatce „kost a kůže“.

Prof. Rajko Doleček znovu vysvětluje ve své knize i „největší lež v Evropě od konce 2. světové války“, Srebrenice, jako gigantický politický podvod.

Kniha je prodchnuta zvláštním dilema. Autorovým vřelým vztahem k Jugoslávii, rodné zemi matky, kde prožil mládí a vystudoval. Stejně tak miluje Českou republiku, vlast otce, který pocházel z Mistrovic na Žamberecku. Prof. Rajko Doleček v Praze vystudoval a po celý život velmi úspěšně v Ostravě praktikoval na vysoké úrovni medicínu. Je nositelem zahraničních vyznamenání. Zatím jsem nezaznamenal, že by se mu dostalo nejvyššího uznání i v České republice.