JIŘÍ ŽÁČEK

(úryvek)

A ty,

češtino naše vezdejší,

snivá a básnivá,

jadrná a jiskrná,

opojná i odbojná,

laskavá i třaskavá,

kéž nás tvůj chorál ochrání

i v doufání i v zoufání,

češtino stvořená k milování i k smilování,

svlaž naše duše jako pramen

a hoř v nás jako věčný plamen,

amen.