FRANTIŠEK UHER

Slavné říše se lámou v kloubech

obří pavouci zla lezou po zdech

štíři se plíží ve vikýři

plech střech plný neplech

na silnicích cizáčtí rytíři hýří

trapná propaganda

oslavuje slizkého hada

nebezpečí na kontinent míří

a pravda

pokud kde jaká strádá

spoutaná v krunýři

hanebných lží