Vojtěch Kolařík

28. září 1905 bylo datem, kdy petřínská rozhledna a jiné pražské architektonické skvosty odrážející se v tehdy stříbropěnné Vltavě sledovaly premiéru neobvyklého „vorstellungu“, odehrávajícího se na Karlově mostě. Bylo to představení, kdy se zde zjevila jako deus ex machina Křižíkova červenobílá „tramway No. 180“, jezdící z Křížovnického na Malostranské náměstí.

Elektrický proud pro pohon tohoto povozu se odebíral zvláštními lyžemi z kontaktů umístěných ve vozovce mezi kolejnicemi.

Tato „vyhlídková“ tramvaj prováděla své jízdy až do 30. dubna 1908, kdy c. k. úřady z důvodu vysokých finančních nákladů tuto atrakci zrušily.

Této události si povšiml Vojtěch Kolařík, t. č. malíř a grafik