ALENA KLÍMOVÁ-BREJCHOVÁ

Po jakési prvé literární vlaštovce, kterou se stal v roce 2010 almanach českých básníků s názvem Stavitelé chrámu poezie, jehož otcem byl Jiří Halberštát z pražské Agentury KRIGL, byly v rychlém sledu vydány básníkem Sedlčanska Vladimírem Stiborem a Milanem Hodkem další tři almanachy. V roce 2013 Ptáci z podzemí, v r. 2014 Pastýři noci a v roce letošním RYBÁŘI ODLIVU.

V těchto almanaších jsou vždy prezentovány básně několika desítek současných českých tvůrců. Někteří tvoří i v zahraničí. Lze říci, že i když jsou tito spisovatelé mnohdy v rozdílném stupni tvůrčí zralosti, celek dává velmi zajímavý pohled na současnou literární scénu i na úroveň české vzdělané společnosti. Autoři veršů jsou z nejrůznějších oborů lidské činnosti, avšak spojuje je jediné… Všichni jsou citlivě vyladěni pro inspirovaná poetická sdělení a všichni zažili ten vrcholný „tisícivoltový“ výboj imaginace. Dokázali, více či méně zručně, převést své pocity do slov. Ano, Slovo je tím magickým šémem, oživujícím krajinu lidského Ducha. Vždyť i „na počátku bylo SLOVO“. Informace předatelná bližnímu svému. Tohle vždy, v minulosti vrcholně uctívaní básníci, činili. Plnili duše lidí touto důležitou potravou. Dnes se zdá, že jsou plněny spíše žaludky lidské, prezentací sumy „kuchařek“ v drahocenných vazbách.

Proto je potěšující, že i v dnešní, materiálním požitkům podléhající době, v době tak moc poezii nepřející, vzal jakýsi statný muž do svých silných rukou pluh a pokusil se zorat to vyschlé a zdánlivě neúrodné pole. Zavlaženo prací mnohých tvůrců, prací bez jakýchkoli nároků na odměnu, toto pole vydalo tři plody… tři almanachy českých básní a tento fakt lze hodnotit jako obdivuhodný čin, jako práci z nejzáslužnějších. A to i tehdy, když jsou almanachy, jakási „dítka“ pana V. Stibora, pouze ve skromných kabátcích.

Jako člověk spisující, žena svými verši též zastoupena v těchto knihách, toužím vyslovit dík statečnému básníkovi, editorovi a tvůrci almanachů Vladimíru Stiborovi, muži zhusta jakousi vášnivou Múzou líbanému, ale i všem těm neméně statečným, kteří do těchto svazků české poezie svým dílem přispěli. Zároveň chci říci, že mi působí a ještě dlouho bude působit potěšení číst to, co bylo mnohými zajímavými tvůrci do almanachů vloženo… napsáno. Lze vnímat, jak jsme všichni skvěle vyladěni k tvorbě, i co vše, v té subtilní duchovní sféře, prožíváme. Je vzrušující pozorovat, jak vnímáme sebe, duchovní entitu v hmotě ukotvenou, jak prociťujeme svět, jehož jsme dočasným hostem, ale i kosmos a záhadné nadreálné jevy a síly kolem nás… Milujeme, tvoříme… tudíž… „JSME“! Co si více přát?

A co ještě zbývá? Popřát Rybářům odlivu pevné sítě v prostoru imaginace a svižnou plavbu do domovů četných čtenářů. Tvůrcům krásných a závažných veršů tohoto almanachu, ale i almanachů budoucích… hodně inspirace, odvahy a sil!