MILAN BLAHYNKA

Absolventka češtiny a francouzštiny na pedagogické fakultě olomoucké univerzity Anna Strnadová,narozená na den přesně na Nezvalovy padesátiny, ve svých verších Nezvalovi nepodobná jako málokdo, se sbírečkou o pouhých 26 stranách OPOŽDĚNĚ (Vydavatelství Praha 2014) debutuje až nyní, ale jak ve svém jednostránkovém doslovu naznačuje Zdeněk Vyhlídal, vydává své víc než čtyřicet let staré verše, aby se mohla pustit do prózy.

Vyhlídal její strohé a nelíbivé básně právem chválí. Sešitek milostné lyriky zklamané lásky končí titulní básní obecnějšího významu: „Jeden cejch / Druhý cejch – / Hledá snad záruku? / Klopýtá / Dobíhá // Tak nějak opožděně – // Pak zazní v souzvuku.“

Opožděně zkrátka někdy neznamená zpozdile a marně.