JIŘÍ JÍROVEC

Na churavá města pošlem letce, a místo desinfekce bomby…

To zpívali V+W s podotknutím, že dnes už přece není středověk.

Evropa má problém s vlnou uprchlíků z rozvrácených zemí. V OVM vysílaných 26. 4. 2015 o tom mluvili euroreprezentanti Jourová a Zahradil.

Netroufnou si ani v náznaku připustit, že příčinou problému je geoinženýrství, šířené Západem pomocí bomb a raket, které ony „zdrojové země“ rozvrátilo k nežití. Proto z nich obyvatelé prchají.

Novinář Andre Vltcheck otevřel při své přednášce na Západočeské universitě v Plzni zajímavé téma. Motiv pro geoinženýrské snahy USA a Evropy totiž shledává daleko víc v obecné snaze ovládnout svět než třeba v boji o suroviny.

Záznam Vltcheckovy přednášky je zde: https://www.youtube.com/watch?v=uso5fMru1Iw

Jak se asi Blairovi zastesklo po koloniálním panství Británie, tedy říši, nad níž slunce nezapadalo. Jak skvělý asi měl pocit, když se stal „světovou dvojkou“ díky spřažením s Bushem. Ten měl v Iráku po svém přece jenom inteligentnějším otci „unfinished business“. A tak se spojenými silami prolhali k válce.

Jak se k témuž prezidentovi připitoměle tulil Havel, když mu, jako slouhovi, dali v Kongresu jeho hodinu slávy a ovace vestoje. Byl na chvíli připuštěn mezi těch pár mocných, kteří przní svět. Možná kvůli němu šli na golf nebo jinou zábavu o hodinu později.

Noam Chomsky označil jeho řeč za „trapně hloupé a mravně odpudivé kázání nedělní školy“, byť připouští, že ono ostudné vystoupení mohlo být míněno ironicky, jako způsob, jak vypáčit peníze z amerických daňových poplatníků pro jeho (relativně bohatou) zemi.“ Chomsky to ale bere jako teoretickou možnost, protože Havel „se nezdá být až tak dobrým hercem.“

Chomského názor na Havlův, v Česku přeoslavený projev (považte, vždyť mu ti hodní strýčkové v Kongresu tleskali!), nabízí nejen vysvětlení, proč byl Chomský havlisty při své návštěvě v ČR nenáviděn, ale i to, že mocní tohoto světa občas potřebují nýmandy, aby s nimi v pozadí ospravedlňovali vlastní akce.

Česko je bohužel země ovládaná nýmandy, kteří postrádají jakoukoli mravní integritu. Tupě následují vůdce a proto se ani nemohou distancovat od jejich zločinů. Proto žádný český politik nikdy neřekl „v tomhle s vámi nejedeme“. Výjimku možná představuje Klaus, ale až svými výroky po odchodu z úřadu.

Nýmand Havel se na odpor nezmohl a tak souhlasil s bombardováním Srbska a nikdy neprotestoval proti mučení zajatců, ani proti Quantánamu, ani proti „spřáteleným“ diktaturám. Proto se ochotně přidal ke lžím Bushe a Blaira. Humanista jen někdy a s někým.

Jeden z jeho pohrobků, pracující jako diplomat na ministerstvu zahraničních věcí, prohlásil:

Šlo to jakoby přes kopírák a popírá to teorii o lidovém povstání. Skupina civilistů obsadí budovy administrativy, muži, ženy, děti. Do dvou dnů se tam začínají nosit zbraně, ženy a děti odcházejí, zůstávají ozbrojenci. Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je celé.“

Údajně jde o bývalého studentského vůdce. Jeho jméno nestojí za zmínku. Proč mu dělat publicitu. Ostatně, proč se pozastavovat nad malým nýmandem, když jsou nahoře nad ním daleko větší. Jeden z nich již svého podřízeného „přísně pokáral“.

Zmíněný výrok je pro establishment v jistém směru nebezpečný. Ne proto, že jde o nakládání s Rusy a jinou proputinovskou svoločí. Potíž je v tom, že může vyvolat nepříjemnou debatu o smyslu zabíjení vůbec. A to v době, kdy se vojáci tetelí blahem, že bez povšimnutí veřejnosti prochází nákup zbraní a budoucí zvýšení vojenského rozpočtu.

Na druhé straně, proč neupálit třeba Zemana, když to je stejně zaprodanec Rusů? Nebo proč ho rovnou neukřižovat?

Sám šílený bůh přece nechal proběhnout scénář ukřižování vlastního syna. Pro větší efekt s jeho vzkříšením. Jinak to nešlo, protože syn byl z principu, jako součást trojjedinného boha, nesmrtelný. Pro skutečně ukřižované, spálené a ubité to je chabá útěcha.

Když měly republikou projíždět americké transportéry, ozvalo se varování, že házení předmětů na ty usměvavé chlapíky a jejich vozidla by mohlo být považováno za trestný čin, dokonce za rozvracení republiky.

Tento zdroj (http://www.armadninoviny.cz/ceskem-projede-konvoj-obrnenych-vozidel-strkyer.html) varoval, že protestující lze postihnout i v době míru: Sabotáže a útoky na ústavnost republiky, včetně pokusů narušit její obranyschopnost, jsou dle § 310 odst. 1 trestního zákoníku sankcionovány v rozsahu 8-12 let nebo propadnutím majetku.“

Za narušení ústavnosti ale nelze považovat házení předmětů na prezidenta České republiky, tedy nejvyššího ústavního činitele a vrchního velitele armády. Už se zapomnělo, že byl zasažen i vedle něj stojící německý prezident. Česká policie udržela hubu a krok a tak rozhodla, že jde nejvýše o přestupek. Nižší nýmandi, totiž zastupitelé na Praze 2, zametli vše pod koberec.

Tedy ne zcela. Jejich rozhodnutí totiž znamená, že na politika či kohokoli jiného můžete hodit síť nebo rajče, nebo kámen, nebo flašku s benzinem atd., podle vlastního vkusu a míry pociťované zášti. Nic se vám nestane, alespoň na Praze 2. Nebude-li rajče shnilé, můžete je dokonce sníst, aby vašimi ústy zvítězila láska nad nenávistí.