VLASTISLAV HNÍZDO

Grafický kabinet Národní galerie uspořádal v prvním čtvrtletí letošního roku pod názvem ARCHITEKT NEBO MALÍŘ pozoruhodnou výstavku výběru grafického díla představitele naší avantgardy Vlastislava Hofmana (1884–1964).

Tento umělec vystudoval architekturu a pozemní stavitelství na Českém vysokém učení technickém, jehož součástí bylo i krajinářské kreslení, v němž ho vzdělávali J. Koula a A. Liebscher.

Hofman byl zaměstnán ve stavební a urbanistické správě pražského magistrátu a podílel se na řešení řady urbanistických problémů hlavního města, zejména pražských mostů. Jeho umělecký význam je však mnohem obsáhlejší. Vynikl především jako jevištní výtvarník a právem je označován za našeho prvního moderního scénografa. Jeho návrhy pro přední pražské scény v době první republiky jsou impozantní. Využitím hloubkového prostoru akcentoval trojrozměrnost scény a prosazoval i využití otáčivého jeviště. Dokázal vyhovět jednotlivým režisérům a přitom si zachoval vlastní osobitou tvář.

Hofman tvořil také jako průmyslový výtvarník v oboru užitého umění. Výtvarnou zdatnost prokázal i v malířství a grafice. Jeho výtvarný projev ve všech těchto oblastech vycházel z kubismu.

Poučený umělec se prosadil i v teoretické a kritické činnosti jako přispěvatel významných časopisů (např. Uměleckého měsíčníku, Volných směrů, Kmene ad.).

Výběr Hofmanova grafického dílo představeného v Národní galerii obsahuje 16 artefaktů. Převážnou část tvoří dvanáct akvarelů převážně s krajinnými motivy z Itálie, Čech a severoněmeckého pobřeží, které doplňuje i několik portrétů. Tyto artefakty vynikají živou barevností a smyslem pro zachycení atmosféry příslušných ročních období. Zatímco akvarely vycházejí z realistické tradice, tři figurální dřevořezy a jeden barevný linoryt jsou zřetelně kubistické. Vystavená umělcem signovaná díla pocházejí z let 1917–1923, nikoli z let 1919–1923, jak bylo uvedeno na vstupním informačním panelu.

Kurátorce Evě Hodkové patří dík za prezentaci méně známé oblasti Hofmanova díla, jež doceluje univerzálnost čelného představitele naší umělecké avantgardy.