MICHAL ČERNÍK

Dobrý den!

Ráno je vzduch průzračný a čistý

do stromů se slétlo právě narozené listí

 

Dobrý den živote jak se máš

držíš nade mnou stále stráž?

 

Vrány ani čápi pro nás nepřiletí

aby nás odnesli tam co se rodí děti

 

Jen na chvilku tu vlastníme svůj čas

a čas zase vlastní nás

 

Dobrý den má milá radosti

budeš silnější než smutky a bolesti?

 

Měl bych se zout a vejít bosý

do jitra v němž mi nohy stříbří kapky rosy

 

do ticha se zítřejším vročením

a naslouchat světlu i temnu svého mlčení

 

Dobrý den můj milý chlapče kterým jsem byl

za sebe i za mne ses dobře nemodlil

 

Zůstal jsem bezelstný tak jako ty

se zvůlí mocných nad našimi životy

 

Dobrý den bože který nejsi můj

za svůj pokřivený svět oroduj!

 

Kdo má špatných skutků víc než dost

ať chodí po střepech a bos!

 

Dobrý den můj milý sne vyrostlý ze mě

ty jsi to věčné semínko země

 

ty jsi to co se rozpřáhne a přetrvá

a naplní se vůle tvá

 

Dar

Probudit se ráno a na něco se těšit

zvědavě se otevřít jako školní sešit

do kterého žáček píše první písmena

a to už přece hodně znamená

 

Bosýma nohama z postele

přímo do života vskočit vesele

A už je ti

jako když jiřičky tebou proletí

 

Jako když maminka zavolá z kuchyně:

Snídaně!

Tu písničku znáš odmalinka

kdy si na hrníček lžička cinká

 

A pak proběhnout údivem proběhnout zázrakem

i kdyby země dál spala pod mrakem

Právě tak se probouzet každé ráno

jako když do sešitu napíšeš: Ano

 

Ano tak se každé ráno probouzet

než tě požne poslední písmeno zet

 

Večeře

Jídelní stůl je krásný až k nevíře

když ho obsadily plné talíře

 

Jídlem ale nenakrmíš slova

a zamlčená pravda neokorá

 

Zatínáš zuby zatínáš pěsti

i ty chceš být miláčkem štěstí

 

Dneska večer se ještě ohlédni

Každý den je tvůj poslední

 

Zamilovanost

Až se do mne zamiluje štěstí

hned se obejmeme bez řečí

Jen ho nesmím přivést do neštěstí

to žádnému štěstí nesvědčí

 

Až se do mne zamiluje lež

omluví se že nemohla dřív

Řekne jenom: Hochu teď se těš

budeš bohat zdráv a dlouho živ!

 

Až se do mne zamiluje život

hned mu vyčtu že až k stáru

Ach to pak u nás bude živo

duší ba i tělem budu patřit jaru

 

Až se do mne zamiluje mládí

ó my se budeme mít strašně rádi

Prošlé roky se už neodváží

nabídnout mi neurvalé stáří

 

Hájemství

V sobě si nosím skanzen veršů

v sobě si hýčkám anděla míru

ve tmě si slovem o slovo křešu

a hvězdy odletují až do vesmíru