PAVOL JANÍK

Naslovovzatý majster lyrickej imaginácie, popredný český básnik európskeho formátu Karel Sýs vo svojej najnovšej knihe MÁ ABECEDA (s minuloročným vročením, ale s tohtoročnou verejnou prezentáciou) potvrdzuje svoj nevšedný talent, ktorý tentoraz demonštruje na formálnom princípe abecedného poradia (typického pre publikácie určené detským percipientom osvojujúcim si schopnosť čítať a písať), ale akrobatické výkony pozoruhodného literárneho tvorcu zvolený postup intelektuálne a tvarovo povyšujú na obdivuhodnú kvalitatívnu úroveň.

Novú knihu básnických miniatúr renomovaného autora možno stručne charakterizovať ako mimoriadne nápaditú, duchaplnú, dôvtipnú a pôvabnú. V úskaliach abecedy sa literárny virtuóz nevyhol ani písmenám „ü“ či „ý“, ktoré so žonglérskou zručnosťou vkomponoval do transkripcií vlastného priezviska, teda Süss a Sýs. Štandardný rozsah písmen s brilantnou hravosťou doplnil aj o dnes už frekventovaný počítačový znak „@“ známy pod označením zavináč. V závere diela abecedný rámec prekročil a myšlienkovo zhrnul vydarenými básňami Čepobití a Kupecké počty.

Nebol by to vynikajúci básnik Karel Sýs obdarený výnimočnými schopnosťami poetickej skratky, keby aj v jadrných literárnych útvaroch výstižne nepreukázal pestrú paletu umeleckých, filozofických i číro ľudských hodnôt, podnetov a presahov. V podmanivej podobe tvorivej alchýmie rezonuje nielen autorovo osobné vyznanie zo vzťahu k domovu – v rodinnom i geografickom zmysle, k blízkym ľuďom a miestam súkromného života, ale aj jeho spoločenské, historické a občianske presvedčenie, ktoré vytrvalo spočíva na tej strane, kde má väčšina ľudských bytostí srdce, teda vľavo.

Vydarenú knihu, ktorá vyšla s podporou poslanca Európskeho parlamentu Jiřího Maštálku, organicky doplňajú sugestívne ilustrácie Vojtěcha Kolaříka.

Prvotriedna poézia PAVOL JANÍK Naslovovzatý majster lyrickej imaginácie, popredný český básnik európskeho formátu Karel Sýs vo svojej najnovšej knihe MÁ ABECEDA (s minuloročným vročením, ale s tohtoročnou verejnou prezentáciou) potvrdzuje svoj nevšedný talent, ktorý tentoraz demonštruje na formálnom princípe abecedného poradia (typického pre publikácie určené detským percipientom osvojujúcim si schopnosť čítať a písať), ale akrobatické výkony pozoruhodného literárneho tvorcu zvolený postup intelektuálne a tvarovo povyšujú na obdivuhodnú kvalitatívnu úroveň. Novú knihu básnických miniatúr renomovaného autora možno stručne charakterizovať ako mimoriadne nápaditú, duchaplnú, dôvtipnú a pôvabnú. V úskaliach abecedy sa literárny virtuóz nevyhol ani písmenám „ü“ či „ý“, ktoré so žonglérskou zručnosťou vkomponoval do transkripcií vlastného priezviska, teda Süss a Sýs. Štandardný rozsah písmen s brilantnou hravosťou doplnil aj o dnes už frekventovaný počítačový znak „@“ známy pod označením zavináč. V závere diela abecedný rámec prekročil a myšlienkovo zhrnul vydarenými básňami Čepobití a Kupecké počty. Nebol by to vynikajúci básnik Karel Sýs obdarený výnimočnými schopnosťami poetickej skratky, keby aj v jadrných literárnych útvaroch výstižne nepreukázal pestrú paletu umeleckých, filozofických i číro ľudských hodnôt, podnetov a presahov. V podmanivej podobe tvorivej alchýmie rezonuje nielen autorovo osobné vyznanie zo vzťahu k domovu – v rodinnom i geografickom zmysle, k blízkym ľuďom a miestam súkromného života, ale aj jeho spoločenské, historické a občianske presvedčenie, ktoré vytrvalo spočíva na tej strane, kde má väčšina ľudských bytostí srdce, teda vľavo. Vydarenú knihu, ktorá vyšla s podporou poslanca Európskeho parlamentu Jiřího Maštálku, organicky doplňajú sugestívne ilustrácie Vojtěcha Kolaříka.