Ladislava Chateau: Vlak do Výmaru

Esteticky kultivovaná literatura faktu o mocenském zmanipulování a morálním selhání intelektuálů v době 2. světové války. Souborem pečlivě poskládaných fakt autorka dokázala, že události minulosti lze objektivně pojednat až po odstupu desítek let. Kompozičně i stylisticky působivá kniha v mnohém napovídá, jak i dnes ideologický humbuk znemožňuje řádně zhodnotit poslední čtvrtstoletí nejen naší, ale i světově zmatené historie.

Daria Klimentová: Děkuji

Baletní galapředstavení 15. května 2014 ve Státní opeře v Praze. Lahůdka připravená první sólistkou Anglického národního baletu na ukončení jejího pětadvacetiletého tanečního působení. Špičkové představení díky partnerskému výkonu Vadima Muntagirova a dalších vystoupení převážně českých sólistů svědčí také o vysoké úrovni české baletní školy, která se může měřit se světovou baletní úrovní.

Miroslav Zikmund: Cesta stoletím

Třídílný filmový seriál Petra Horkého vysílaný televizí Prima Zoom v říjnu 2014. Na rozdíl od úspěšného celovečerního filmu je seriál objektivnější výpovědí mimořádné české osobnosti o složitém dvacátém století. Svědčí o Zikmundově mravní integritě a jeho přínosu nejen v národním kontextu.

VLASTISLAV HNÍZDO, literární historik a estetik