Nesporným významným kulturním počinem loňského roku byl i cyklus devíti Dvořákových symfonií v České televizi ve vynikajícím podání České filharmonie. Jedinečně tento cyklus uváděl a řídil hudební ředitel a šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

Zůstaňme ještě u České televize. Její reportáže a komentáře o krizovém vývoji na Ukrajině byly rovněž významným kulturním počinem, neboť sehrály také důležitou didaktickou roli. Názorně divákům ukázaly, jak Česká televize účelově manipuluje s občanským veřejným míněním. Tím přispěly i k dalšímu potřebnému rozšíření internetové komunikace, protože se mnoho televizních diváků na ni, v touze po objektivních informacích, přeorientovalo.

Když je řeč o Ukrajině, vzpomeňme též některá vystoupení našeho ministra zahraničních věcí, která se týkala této těžce zkoušené země. Kdyby nešlo o vážnou věc, má tento ministr všechny předpoklady zabodovat v případné soutěži o nejlepšího baviče Česka v loňském roce.

STANISLAV ZEMAN, básník, publicista