PAVOL JANÍK

Hoci významný diplomat a popredný autor literatúry faktu JUDr. Stanislav Suja je výsostne racionálnou osobnosťou, dovolím si v súvislosti s jeho jedenástou knihou – vzhľadom na jej názov CESTIČKOU OSUDU (OREGO productions, Praha 2015) – pripomenúť, že číslo 11 symbolizuje kreativitu a sebadôveru, čo presne vystihuje a stručne charakterizuje tak celoživotné úsilie skúseného profesionála v oblasti medzinárodných vzťahov, ako aj tematické zacielenie a majstrovské štylistické spracovanie jeho najnovšej publikácie.

Dielo umožňuje čitateľom nahliadnuť do zákulisia životného príbehu výnimočného človeka s neobyčajnými odbornými skúsenosťami, ktoré nadobudol dlhoročným pôsobením na najvyšších úrovniach globálnej politiky. Ku kľúčovým etapám jeho kariéry patria obdobia, keď zastával mimoriadne exponované pozície československého veľvyslanca vo Washingtone (USA) a v New Yorku (OSN). K dôležitým kapitolám prináleží aj post poradcu poslanca Európskeho parlamentu PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc.

Publikácia je usporiadaná ako pestrá kolekcia pozoruhodných spomienok, príhod a okamihov, ktoré – či už vo vážnej alebo úsmevnej polohe – sprevádzali autorove kroky od detstva po najvyššie priečky svetového diania. Kniha popri obsahovo hodnotnej a formálne brilantnej textovej zložke prezentuje aj bohatý fotografický materiál z archívov autora, vydavateľa a ďalších inštitúcií.

Hádam sa môžem neskromne priznať, že som mal jedinečnú príležitosť pred vydaním diela čítať a jazykovo apretovať autorov posledný rozhovor s Jozefom Lenártom. Je uverejnený v slovenčine, lebo sa v nej uskutočnil. Ostatné časti knihy sú v češtine. Exkluzívne interview s niekdajším najmladším československým premiérom, dlhoročným prvým tajomníkom ÚV KSS a napokon tajomníkom ÚV KSČ prináša mnoho zasvätených poznatkov, ktoré objasňujú zákutia moderných dejín, vrátane ich najtemnejších stránok, keď sa USA poradilo rozohrať vnútrostranícke čistky v krajinách sovietskej sféry vplyvu prostredníctvom prominentného agenta CIA Józefa Swiatła (pôvodným menom Izzak Fleischfarb), ktorý bol zástupcom riaditeľa 10. oddelenia poľského ministerstva bezpečnosti. Rozhovor sa nevyhýba ani dodnes veľmi chúlostivej úlohe sovietskeho vedenia v prevratných zmenách na prelome 80. a 90. rokov 20 storočia.

Ale nebudem už zachádzať do detailov, ktoré dozaista zaujmú pozornosť vnímavých čitateľov. Publikácia by nemala chýbať v knižnici nikoho, kto chce lepšie porozumieť aj dnešným zložitým siločiaram medzinárodného vývoja, ktorý je logickým vyústením a pokračovaním udalostí a faktorov pôsobiacich v bližšej i vzdialenejšej minulosti.