IVO FENCL

Někdo se stane pod vlivem zdravotních potíží, táhnou-li se léta, zlounem. Tak to Pavel ne. To nebyl jeho případ. Pavel byl hodný.

Náležel dokonce k těm lidem, kteří vás při prvním setkání automaticky vnímají kladně a coby potenciálního kamaráda. Teprve kdybyste je zklamali, ztratíte skvělého přítele. A Pavel, ač introvert, tím skvělým kamarádem uměl být.

I díky spisovatelce Olze Nytrové se mu umíralo trochu lépe, když mu pomohla zařídit cosi jako domácí hospic, ale stejně nám to všem připadá náhlé. Moc náhlé. Nicméně právě tak smrt vypadá. Přijde.

Je pravda, že Pavel během posledních let, kdy už neměl žádný žaludek, opakoval vícekrát, že na tom není nejlíp, ba naopak; hůře a hůře. To říkával. Ale cosi ze síly jeho osobnosti a jeho entuziasmu prostě bránilo většině z nás brát jeho slova důsledně. Měli jsme? Neměli? Nemáme! Už Pavel není. Muž, který jen Obci spisovatelů České republiky dal ze svého na nájem prostor v Železné ulici sto tisíc. Když jsem tam s ním byl naposled sám, vyprávěl mi o všem tak upřímně, jako bych dosahoval jeho úrovně, což neplatilo.

Byl v první řadě překladatelem, pak nám taky radil ohledně Dilie, ve které se angažoval, ale psal i vlastní knihy. V jedné, z roku 2014, jsem objevil verše, které do vysoké míry souzní s mým vlastním vnímáním lásky. Neboť láska je láskou tehdy a jen tehdy, je-li bezvýhradná.

Pavel Weigel: Monolog

Nedovedu si představit, jak budu bez Tebe žít.

Co na tom, že se nevídáme.

Přesto jsem Tvůj a vše, co mám, je Tvé,

neboť jsi mi to propůjčila

svým úsměvem, tak krásným,

že si ani nebyl vědom štěstí,

které vyvolával v mých očích.

Propůjčila jsi mi lásku – schopnost

radovat se ze světa, na kterém jsi Ty,

naději nezávislou na ničí vůli,

a obraz sebe, který plyne ve všech mých nervech.

To všechno jsi mi dala jako někdo,

kdo vytřepává ubrus z okna

a krmí tak nevědomky ptáky.

Proč Ti to vlastně píšu? Stejně vím,

že naděje, která mi zmizela před léty,

byla jen pouhou fikcí.

Vždyť každý den byl jen čekáním

na zítřek, kdy se možná rozhodnu,

že pozítří Tě snad oslovím.

Tak prošla léta – další budou stejná,

neboť mnohé se mění, jak jistě víš sama,

a spoléhat se dá jen na málo věcí.

Jednou z nich je má láska, i když nevím,

zda můžu dávat toto jméno citu,

uzavřenému do skořápky Tvých omluvných slov.

Jedno mi ale nevezmeš. Budeš žít dál

v mé mysli jako dosud. Dál budu slýchat

Tvé kroky zaznívat do svých

a vídat Tvůj bezpečný úsměv vedle svého ramene.

Budeš tedy dál žít dvakrát,

aniž se někdy setkáš se svým druhým já,
které žije v mých očích.

A tak ti děkuji za všechno, oč jsem bohatší:

Za všechna slova, která nebyla pronesena.

za všechny city, které nebyly projeveny,

za všechny polibky, které zůstaly viset ve vzduchu.

Nechci však, aby sis něco vyčítala.

Nemůžeš přece za to, že jsi někoho fascinovala,

jako slunce nemůže za to, že svítí.

Promiň, že jsem Ti psal, ale

když já si vůbec nedovedu představit,

jak budu bez Tebe žít.