JINDŘICH FAJT

Vážený pane prezidente,
úvodem mého dopisu mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše cesty do východních zemí, motivované a úspěšné hledáním zakázek pro naše firmy a tím i práce pro naše pracující občany. Jsem přesvědčen, že to oceňuji nejen já, ale přinejmenším polovina našeho národa. Jistěže za Vámi stojí i naši předci, s nimiž se dostávám do kontaktu prostřednictvím občasného studia matrik.

Přímo od křtu malého Johánka 1. 6. 1663 v chrámu Panny Marie Sněžné v Rokycanech Vám za Váš neoblomný postoj vůči Pussy Riot posílá poděkování kmotra a vážená měšťka Kunikunda Milhanzlová. Stejného názoru jako Hon. Dna. (= honoria domina = ctěná paní) Cunegundis Milhanzlina je křtící pan děkan a velebný a důstojný kněz Mistr Jakub Žaron z Rozenštejna, křižovník s Červenau hvězdau, který na adresu jakéhosi kradauska s nedůstojným obrazem ženského pohlavie témuž hněvivě vzkazuje: „Pána Boha miluj a jeho následuj, dobřejch lydí poslauchej, na hlavičku přitlaukej!“ Taktéž se ozval z Niederlandu jakýs exulant Ámos řečený Comenius s varovným pozdravením pro všechny, kteří by chtěli podlehnouti necudnému obcování na ryncích i v chrámech Páně, totiž „že jest si lépe plodníkem řádně potřepati, než za ženami hampejznými se píditi“.
S přáním „ctěte předky, kašlete na zadky“ Vám velmi rád tyto vzkazy z „onoho světa“ naší národní minulosti přeposílá
Mgr. Jindřich Fajt (aliter magister Henricus Fajt),
in haec tempus calefactor rochizanensis