MARIE VESELÁ

Song 2014

Dnes,

v tento den,

v roce dva tisíce

čtrnáctém,

lidé spěchají

i jaro spěchá,

svět zapomíná

a proto zpívám

dejte pozor,

kdo vyzbrojuje

nenávist,

kdo zapomíná

v historii číst,

kdo chce, aby krev

tekla znova. Slyšte

slyšte moje slova:

Ať bdí každý z vás

dnes víc než kdykoliv,

přísahejme na květ

v barvě krve,

přísahejme znova.

 

Slunovrat

Jestlipak se

vločka

dočká

až usedne

i na tvé vlasy,

konec listopadu

stříbří i peří

havraní,

kde je asi

rozhraní,

pro tebe

z jíní

všechnu něhu

sbírám v chvatu

a láska,

i ta se dočká

svého

slunovratu.

 

Máky

Posílám vám k svátku

lístek

s českou krajinou

a máky rudé

v popředí

a také vzkaz:

oblaka nad nimi

dál

poplynou,

vždycky

tak bude,

nikdo nezastaví

myšlenku

ani čas,

tak je to v této

zemi už po

staletí,

je to v tobě,

je to ve mně,

je to v nás.

 

Bezdomovkyně

Děvčátko se sirkami

z jednadvacátého

století,

ať tě hřejí vločky,

jež uléhají

na tvůj šat,

kéž tě hřejí,

vždyť přikrýval tě

jenom chlad.

Kéž přikryjí

jak bílé peří

lhostejnost,

vždyť chybět

budeš – někomu,

pryč je podletí

a jednadvacáté

století

má stále místo srdce

permafrost.