Ve středu 24. září by se dožil 100 let básník Jiří Kolář. Při této příležitosti byla v Kladně na místě jeho působení z iniciativy města Kladna a Středočeské vědecké knihovny v Kladně odhalena pamětní deska.

„Jsem rád, že mohu být při odhalování pamětní desky významného českého básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, že tomu tak je na Kladně, kde prožil značnou část svého života. A do třetice jsem rád, že jeho jméno nezůstává jen pojmem na pamětní desce, ale má i obsah, který se stává součástí našeho kulturního dědictví. Ostatně, to je možné vidět v naší knihovně, kde má tento člen Skupiny 42 svou výstavu,“ komentoval odhalení sochy radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek, který se aktu společně s iniciátory a dalšími hosty zúčastnil.

Jiřího Koláře připomněla i výstava v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny, která se zaměřila na kladenské období jeho života – „Hráno na harfu komínů – Jiří Kolář a Kladno (1925–1945)“.

Rodák z Protivína pobýval v Kladně v letech 1925 až 1945. Chodil ve městě do školy, vyučil se truhlářem, byl zaměstnán v družstvu Včela. V 30. letech, kdy vznikaly jeho první básně, se zapojil do kladenského společenského a kulturního dění.

Výstava vznikla v rámci programu rozvoje regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR jako společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvkové organizace kraje.