Unie českých spisovatelů srdečně zve své členy i příznivce
na slavnostní vyhlášení Cen UČS za rok 2014.
Předání cen se uskuteční v sobotu 1. listopadu 2014 v 10 hodin
v Praze 1, ul. Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153.