ZDENĚK HRABICA

Už dávno jsem nebyl očitým svědkem a posluchačem tak prolhané goebbelsovské státní propagandy, jaká se opět rozhostila v zemi pod Řípem. Děje se tak pod rigorózní taktovkou dirigenta, umanutého těmi nejšpatnějšími a troufám si napsat i přímo zlými úmysly. Jde o další každodenní programovou snahu oblbnout, nikoliv poprvé, český národ, neboť důvěra ve sdělovací prostředky je u nás odjakživa vysoká. A jen málo lidí je schopno ověřit si sdělované i na jiných zahraničních kanálech. Svou roli tu hraje nedostatečné jazykové vybavení diváků a posluchačů a do jisté míry pohodlnost v myšlení.

Korunu lživým informacím o dění na Ukrajině a v Rusku nasadil svým vystoupením v České televizi 14. srpna 2014 v pořadu Události, komentáře (ČT 24) bývalý, málo schopný ministr obrany a také exvelvyslanec v Ruské federaci po roce 1989 Luboš Dobrovský. Ani komentátor ČT 24 si chvílemi nevěděl rady, co si počít s kbelíky špíny, které tento muž vyléval na Rusko a na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Obviňoval je z války proti Ukrajině, zaujatě nám podsouval lži k věření. Humanitární ruský konvoj určený obyvatelům postiženým teroristickými útoky Kyjeva v oblasti jižní a východní Ukrajiny označil za Putinovu licoměrnost. (Hned příští den ČT 24 v návaznosti na Dobrovského zvěst označila tuto humanitární pomoc za Putinovu PR akci!)

Mával maršálskou, spíše však kaprálskou holí proti všemu ruskému, což by člověk, který třímal nějakou dobu vysokou armádní a diplomatickou funkci, dělat neměl.

Jistě, záleží především na vedení veřejnoprávní České televize, koho si zve na obrazovku. Tentokrát, zdaleka ne však poprvé, střelilo hodně vedle. Nabyl jsem dojmu, že lhaní a zkreslování pravdy se stalo jejím nynějším hlavním prostředkem k vymývání mozků českého národa, kterému se každodenně předkládá k uvěření lež místo pravdy. Proč to ČT dělá? Komu posluhují zpravodajové typu pana Miroslava Karase, někdejšího mého redakčního kolegy ve vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta, nebo mého jihlavského rodáka Josefa Pazderky, a nyní i vystoupení Luboše Dobrovského?