ZDENĚK HRABICA

Slepý Isak při návštěvě prarodičů a vidoucí Šimon z Tel Avivu v Birkenau – Březince, 3 km vzdálený od Auschwitz – Osvětimi. Tábor byl postaven k likvidaci sovětských zajatců; změnou situace na frontě však zde byli likvidování hlavně Židé, komunisté, hned po nich Češi, Slováci, Poláci, Rusové, Bělorusové a Cikáni.

Průvodkyně Kateřina nám na rozloučenou řekla: „Demokraticky zvolený Adolf Hitler se svými Němci prokázal, co lze i z demokracie přes noc udělat. Chtěl očistit Němce od plevele. Cožpak to nelze udělat znovu i dneska? Hrdinové Kubiš a Gabčík přišli do vlasti, aby nás zbavili zrůdy Reinharda Heydricha. Byli to opravdoví hrdinové. Posíláme i my dneska za hranice Evropy do Asie a ještě dále jenom hrdiny, aby jiným přinášeli demokracii a svobodu? Nečistíme znovu svět podle nás opět od plevele, který nemá růst na naší zahrádce? Mám o tom velké pochybnosti! Nejezdíme i my jinam vraždit a zavírat do strašlivých mučíren i prosté občany, aby oni jednou vraždili, tentokrát i nás? Koloběh dějin se jakoby opakuje.“ Nezačaly se již nedaleko od nás i v Evropě zase stavět podobné baráky pro separatisty, teroristy, kolaboranty, zločince? Nelustrují se u nás a dneska již i na Ukrajině nepřizpůsobení občané, nezavádí se i tam pohovory s lidmi o jejich přesvědčení, nepřikazují se z vůle CIA bezpečnostní prověrky a jiné zrůdnosti?