JIŘÍ STANO
Konečně se dočkali
novináři svoboděnky tisku.
Brzy ji však ochutnali –
dostali po pysku.

Svoboděnka má tu teď dva směry,
snadno vybrat, který:
Co svobodně nesmíš psát
a co za groše, nechceš-li mít hlad.