VÁCLAV PELCMAN

Prvotinu Angličanky C. J. Daughertyové NOČNÍ ŠKOLA přeložila Helena Štíchová (Egmont, 2014). Autorka děkuje manželovi, který ji přesvědčil, že dokáže napsat román, a dále více než desítce osob, „bez kterých by knihu nikdy nenapsala“!

Text je psán jako vyprávěný příběh, který se odvíjí kolem života studentky (asi šestnáctileté) Allie Sheridanové. Její některé úvahy jsou tištěny kurzivou. Hrdinka to nemá v životě lehké: vyloučili ji z několika škol, byla vyšetřována policií, milovaný starší bratr odešel z domova, rodiče jí „nerozumí“. Protože ji nezvládali, poslali ji do internátní školy na utajené místo!

Dějištěm příběhu je Krymská škola (nikdo neví, proč se tak nazývá). Byla zřízena pro nějaké nadlidi (výběr po dědičné linii významných lidí)! Po absolvování školy je totiž nečeká nic jiného než Harvard nebo Cambridge. Připravují se na to v zařízení, kde nesmí mít televizi, rozhlas, počítače, mobily a jiné elektronické vymoženosti (to považuji za rozumné opatření)! Dívce se, proti jejímu očekávání, ve škole zalíbí. Má však hroznou smůlu, protože je hezká i chytrá a je o ni mezi mladíky velký zájem (a ona neví, kdo je ten pravý). Spolužáci vůbec většinou vynikají inteligencí (někteří jedinci však neovládají vždy všechny předměty na výbornou).

Záhadou pro čtenáře, i hlavní hrdinku, je Noční škola, jež je tajnou součástí Krymské školy. Absolventi školy jsou totiž jakousi obdobou templářů či jiných podobných skupin, snažících se ovládnut široké lidské společenství. Noční škola má však ještě vyšší cíle a o moc nad školou soupeří v pozadí síly, které jsou (asi) horší!? To je lákadlem pro zakoupení druhé knihy, kde se lze dozvědět o dalších osudech daných literárních postav!

Popis děje je opravdu vypilován jako podle algoritmu: v pravý okamžik se otevřou dveře, nebo okno, a hrdinka je vždy někým včas zachráněna nebo provádí sama neuvěřitelně zdatné zásahy tím správným směrem! Nezjistil jsem žádnou chybu u kladných aktérů, jen že dočasně něčemu hned neporozuměli (protože každý lže). Líčeným postavám často tuhnou rysy, nebo jinak projevují své přednosti. Vůbec to jsou mimořádně i fyzicky nadaní jedinci obou pohlaví (běhají v noci po střechách, v lese, sklepeních). Veškerou práci vykonávají většinou neviditelní zaměstnanci, kteří v pravý čas „vpochodují do jídelny s mísami jídel“.

Není těžké uhodnout, že u mladé generace vzbudí takto popisovaný život touhu také se stát žákem podobných institucí (milionářští rodiče, kteří na své děti nemají čas, jako v knize, se jistě rovněž najdou)! V prodeji je již i druhý díl tohoto titulu, ale recenzi bude muset udělat někdo jiný! I když by mělo být logické, že se autor (-ka) zlepšuje, mohla by to být i výjimka. Děkuji, nechci to zkoumat.