FRANTIŠEK UHER

Nevím, zda někdo dokáže spočítat, kolik básnických sbírek vyšlo v České republice během roku 2013. Slovenští kolegové by patrně konstatovali, že něurekom.

Některé sbírky spatřily světlo knihkupeckých pultů zásluhou venkovských vydavatelství s malým objemem produkce a prakticky bez propagace, jiné si autoři vydali sami a postupně je rozšiřují mezi svými přáteli a známými. Připusťme, že se někdy jedná o dílka poněkud diletantská, ale psaná s nesmírným zaujetím.

Stalo se již tradicí, že na počátku roku vychází poměrně obsáhlý výbor s názvem Nejlepší české básně. (Rozuměj: Minulého roku.) Sestavují ho různí editoři, pravidelně se však omezují na určitý okruh básníků a vydavatelství.

Nehodlám se zabývat chválou či zpochybňováním tvorby uvedených autorů ani prosévání jmen sítem, které je patrně limitováno počtem stran, editoři mají právo na vlastní stanovisko, každý jen to své má za jediné, také připusťme, že se nikdy nemohou zavděčit všem.

Problém vězí v tom, že je jim na hony vzdálený objektivní přístup k výběru.

Těžko soudit, zda jsou a priori vedeni podceňováním všeho, k čemu nemají snadný přístup, co neznají, nepatřičnými subjektivními averzemi či pouhou liknavostí, zda se skutečně pokoušejí zachytit obsáhlou českou poezii roku kompletně, v celé její šíři. Zda nejsou limitováni nedůstojnými vedlejšími kritérii, nedbajícími jak, nýbrž kdo.

Tato forma cenzury u nás stále úspěšně prosperuje. Když nic jiného, odstraňuje z cesty potencionální konkurenci a vymazává některá jména z čtenářského povědomí. Je to o to zrůdnější, že proti takové formě cenzury není obrany. Tak se opakovaně stává, že pozornosti uniká řada hodnotných sbírek.

Vydat výbor z poezie minulého roku je zajisté chvályhodné, rozhodně však naprosto není na místě vydávat zařazené básně za nejlepší! To je přístup arogantní, krajně neobjektivní a zavádějící. Už proto, že literatura není lehká atletika, „výkon“ nelze přesně a nezpochybnitelně stanovit, výsledkem je ryze subjektivní náhled, který může vést k nahodile zkreslenému pohledu na celoroční bilanci české poezie a k nepříliš přesvědčivému výběru.