JAROSLAV POSPÍŠIL
„Car nám zasolil, i my mu zasolíme!" Proti této předrevoluční výzvě ruských menševiků stojí moudrost starověkých Číňanů: „Chystáš pomstu? Připrav dva Hobby!"

Lákavá schopnost odvety je sebezničujícím prvkem svobody slova! Svoboda slova letmo přikyvuje...
Zánik Varšavské smlouvy opatrně vymezuje budoucí válčiště. Svoboda slova je zmatena jako zatoulaný roj včel. Výchozí bod postupu na Východ nese záhadný název – Mejdan..., Majdan? Část roje české publicistiky obsazuje novou větev.
Mimo několika statečným unikl svobodě slova slavný výrok velekněze českých katolíků o lůze, jíž se stává každý občan demonstrující nespokojenost s formou a praktikami českého kapitalismu.
„Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést"! J. 10, 11, 18. Kam! Do ODS? Včelí roj se chystá k hostinám na církevní louky.
Nadešel čas Majdanu. Televizní soubor zkušených pravicových komentátorů, analytiků, poradců a přikyvovačů mizí do tajných úlů ,aby si „nezadal", než se to na Ukrajině rozmotá, a podivní zástupní duchové zjevující se na obrazovce nezkušeně válčí se zadáním nepohněvat si firmu a Velkého bratra, jenž rázně rekrutuje Evropu k historicky opakované „misi" do Ruska.
Není snad neskrývaný tlak na zvýšení armádního rozpočtu Česka veden očekáváním příspěvku Velkému bratru na jeho válku proti Rusku? Není snad Ukrajina očekávanou hvězdičkou na jeho praporu? Unese svoboda slova v Česku odpovědi na tyto otázky?
Ocitli jsme se dobrovolně v náručí Euroatlantické aliance. Její rámec je pevný a bude pevnější. Některá její pravidla se vžila tak, že je už nevnímáme...
Pro svobodu slova v Česku platí pravidlo nejjednodušší. Jako pro hokejové brankáře: „Nedotýkat se ničeho, co letí vedle"!
Snad nám logos odpustí.