JAROSLAV EMINGER

Pseudoexperti
Média hlásí posté
konec krize blízký.
Všechno jenom roste:
dluhy, bída, zisky.

Výhra
Za majetkové vyrovnání
je odměnou duchovní růst,
tedy radost, odříkání,
skromnost, pokora, půst.

Žoldácká
Na armádní trapasy
už jsme časem zvyklí,
a vůbec je nespasí
víc kaplanů a biblí.

Řád
Pravice ctí veřejné blaho,
a že jsme pracovitý lid,
vůbec nepřijde nám draho
budovat mocným blahobyt.

Trend
V tenčících se mzdách
pracujeme s horlivostí,
stále jenom v kulisách
konzumní společnosti.