JAN ZEMAN

Jistě, pokud v soukromé redakci majitel řekne tak a ne jinak, tak svoboda redaktora je ukončena. Situace je ale obvykle ještě mnohem horší. Pokud se soukromá redakce orientuje na zisk nebo jen na pouhé přežití, je zpravidla zásadně závislá na zadavatelích inzerátů, jež jsou rozhodujícím zdrojem příjmů redakce. Tak se snadno stane, že proti velkým hospodářským lobby stojí v pozoru a jejich kritika neexistuje, ať dělají sebehorší věci.

Dlouhá řada skandálů na stavbě dálnic ČR, pečlivě tutlaných údajně nezávislými novináři, je jen jedním z mnoha případů.

Předneseno na Kongresu UČS 17. května 2014