VÁCLAV HONS

Už jsou tu

bourací kladiva

kterým velí

nabušený nádiva

už se kapitál

bez ohledů

bez ostychu

pohrdavě

na pochod dal

už žádné skrupule

kdo je proti

bude

lopatou rozpůlen

oni ví že

švejkové říkají

to chce klid

skřípají sice zuby

chce se jim

sekeru uchopit

ale přece jen

chce to klid

teď už máme

co jsme nechtěli

bouráme vesele

i v boží neděli

miliardářský

kalkulující primitiv

a k tomu

jeho blahorodí

podplacený

úřednický chlív

falešné zákony

jsou na koni

padají komíny

padají

úžasné stěny hal

tak kdo nám

to jiné lhal

padají

krevelové cihličky

tam kam se chodili

modlit prací

naši dědové a babičky

místo chrámů

krámy

bourají se

celé krajiny

aleje stromů

i výhledy

z továrních hal

ponurým krokem

pochodují

naší zemí

zničené dějiny

a my jen

marně čekáme

kdo snad půjde

zbouraně ke zdi

zatím dál

bourací kladiva

mou vlastí

do všech stran

chtivě jezdí

chci tu pakáž

vidět zbledlou

postavenou ke zdi