PhDr. JIŘÍ JAROŠ NICKELLI

Profesor Halík nemá kardinálu Dukovi co zakazovat termín „mohamedáni.“ Mohamedánské cenzury máme dost, netřeba nového cenzora, ani inkvizitora!

TREVOR LAW

V tomto roce opět někteří čeští básníci přispěli k poetické tvorbě svými díly. Za zmínku tedy stojí v prvé řadě Almanach české poezie pro rok 2016. Nese název Řezbáři stínů. Je v něm shromážděno devět desítek básníků. Svými zajímavými perokresbami jej ozdobila Luciána Křížová-Stiborová a knihu vydal nakladatel Milan Hodek v červenci 2016. Almanach je sestaven básníkem Vladimírem Stiborem, jako už několikátý v pořadí. Je na místě mu za tuto velkou práci vzdát dík a hold.

FRANTIŠEK UHER

Odedávna platilo, že voda je život. Proto i většina pradávných sídlišť vznikala na březích vod. Možná je střípek pravdy v tvrzení, že městu bez řeky něco schází. Snad poutá pozornost otevřený prostor nad hladinou a šumění splavů, snad jistá míra důstojnosti, příležitostně zase hrozba. Jak kdy, jak kde.

JAROMÍR SEDLÁK

Jako člen World Future Society jsem zván na různé semináře, večírky a podobné akce, kde je kromě podnikatelů a politiků přítomna také řada intelektuálů a státních úředníků. Je to až udivující, jak někteří přítomní se přehnaně snaží používat cizích slov. V následující eseji či elegii se pokusím toto počínání zesměšnit, ukázat jeho absurditu a komičnost. Je to příběh fiktivního pohledného mladšího dělníka, pracujícího ve výrobě obuvi, který v tomto zaměstnání působí, ačkoliv vystudoval filosofickou fakultu a na jednom výše zmíněném večírku se ocitl nedopatřením. Jmenuje se Josef, ale tam se představoval jako Joe. Zde je můj text:

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Literární soutěž Kouzelný klíč vstoupila do druhého desetiletí a jako porotce musím konstatovat, že její úroveň je buď srovnatelná s kvalitou jiných „amatérských“ soutěží (kolik jich jen vypisují školy a různé instituce!), nebo je dokonce, a to podstatně, převyšuje. Mnohé práce patří spíše do „profesionální“ sféry, jakkoli i toto slovo je ošidné: kdo se dnes literaturou živí jako svou profesí? Snad reklamou a reklamními slogany, snad scénáři k úspěšným filmům, a to je asi vše; výjimky jen potvrzují pravidlo.

PAVOL JANÍK

Z okruhu pravicových denníkov, ktoré vznikli postupným klonovaním bývalého tlačového orgánu Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, vzišla iniciatíva proti konšpirátorom. Odhliadnime od toho, že ide o súčasť informačnej vojny i konkurenčného zápasu o podiel na reklamnom trhu, a vecne objasnime, o čo vlastne ide.

BEDŘICH STEHNO

Modlitba ke každému králíku

Už jako malý kluk jsem se nerad díval na zabíjení zvířat. Ze všech lidí, které jsem měl nejméně rád, byl první kožkař Vávra, který na otlučeném předválečném kole naloženém suchými, praskajícími králičími kůžemi objížděl vesnice kolem Ždírce. Kde ve stavení potřebovali, podřízl kůzle nebo jehně a tím samým nožem si potom u stolu v naší hospodě krájel salám a silný krajíc chleba na kostky a to jídlo zapíjel pivem a žitnou.

ZDENĚK HRABICA

Skoro neznám nic a nikoho, co by a koho by polistopadoví vítězové nechali na pokoji; vzali to opravdu z gruntu. Kde jim to podle mustru neštymovalo, vyrazili se smyšlenkami. Anebo lhali, až se prášilo – nebo jako by se nechumelilo. Z Bedřicha Engelse udělal Mesiáš ješitného filozofa. Slouhové změnili i název ulice, ve které aktér „lásky a pravdy“ bydlel ve vlastním domě. Ztečí vyrazili na pomníky, svalili pražské sochy Julia Fučíka, Jožky Jabůrkové, Jana Švermy, Antonína Zápotockého, V. I. Lenina, hodili oprátku na krk nepovedené soše Klementa Gottwalda a z Prahy táhli po širé zemi. Vytvořili názvoslovné komise a mydlili přemalování ulic hlava nehlava.

Redakce našeho časopisu většinou nezveřejňuje dopisy, které jí nejsou určeny nebo se časopisu přímo netýkají, ale udělejme jednou výjimku, a to pro dobrou věc. Jak jsme už několikráte psali, pořádá Psychiatrická nemocnice v Bohnicích (ve spolupráci s dalšími léčebnami a nemocnicemi u nás i na Slovensku) literární soutěž nazvanou Kouzelný klíč, soutěž, která letos vstoupila do druhé desítky.

LUBOŠ ZELENÝ

Konec evropského léta 2016

Srpen už vaří vodu pro podzim

V hrncích strach ryčně klokotá

S mlhou nás v kapsách studí splín

Za ním se plazí … několik teček života

chý

Nabídka Evropské komisi

Přijmu pár uprchlíků

do svého domu,

dle vašeho ceníku

za sedm milionů!

JAROSLAV EMINGER

Unijní

Jak dohodli v Bruselu

jsme se nedoslechli:

kolik se může andělů

vejít na špičku jehly.

EMAN BDĚLÝ

Ludmil Ludmilovič Bělovousov a Oleg Olegovič Protopopov se rozhodli uzavřít manželství. Jejich sňatku bylo požehnáno v pravoslavném chrámu v Resslově ulici. Novomanželé učinili slib, že nebudou pohlavně rozmnožovat ruskou populaci v Čechách.

Tentokrát tleskáme!