KAREL SÝS

Předneseno na Nezvalově Třebíči 2015

„Každý z nás uzrává na svém slunci,“ pravil Leoš Janáček.

Janáček i Nezval – jaká škoda, že se nesetkali, mohla vzniknout skvělá opera na Nezvalovo libreto, Janáček měl na libretisty smůlu! – ač světoobčané, zráli pod českým sluncem.

JIŘÍ JÍROVEC

V současné době se mluví o hrozbě, kterou představuje příval uprchlíků ze Středního východu a Afriky. Prý jsou ohroženy naše euroatlantické a potažmo křesťanské hodnoty. Mezi těmito hodnotami stojí na prvním místě umění maximalizace zisku.

MILAN BLAHYNKA

Fabulačně neúnavný autor detektivních příběhů Pavel Jansa ve své zatím poslední knize KRYSY (Moba, Brno 2014, edice Původní česká detektivka) řeší nikoli poprvé otázku přípustnosti brát spravedlnost do vlastních soukromých rukou, když se tak často jeví jako slepá, nemohoucí, pomalá a pachatelé se jí a svým obětem vysmívají, trestu zhusta unikají, což je, jak se obecně ví, přímo ze života ve společnosti, kde jsou peníze až na prvním místě. Pokušení suplovat za instituce z různých důvodů neochotné a liknavé zažívá i kantor, vlastně ředitel malé rodinné jazykové školy, jehož dcera snad jen o vlásek unikla znásilnění a patrně i smrti. Tolik snad smím říci, aniž čtenáři vezmu potěšení z četby příběhu odsypávajícího, jak už je u Jansy pravidlem, svěže a poutavě.

ZDENĚK HRABICA

Spisovatel Emil Hruška (1958) patří k malému počtu současných českých autorů, kteří své umění prokázali nejprve v krásné literatuře, než si jakoby natrvalo zvolili směr v literatuře faktu. A to v dobách, kdy téměř vymizela literární kritika, kdy se literární věda již v pravém slova smyslu takřka nepěstuje a kdy přeplněné regály knihkupectví slouží často jenom k okrase prodejního prostoru.

VLADIMÍR KOLÁR

Ústředním tématem literární a publicistické tvorby Emila Hrušky je druhá světová válka, zejména obraz prostředí nacistického protektorátu Čechy a Morava a jeho temných vůdčích postav, Reinharda Heydricha, Karla Hermanna Franka, Konrada Henleina a dalších. Autor si vždy klade náročný cíl – uchopit zvolené téma, byť se třeba týká konkrétní osobnosti, na celistvém společenskohistorickém pozadí, kde se vždy prolíná dobová realita se svou historií a zároveň je i konfrontována s dnešními znalostmi. Hruška pracuje s bohatým archivním materiálem, mnohé dokumenty si sám překládá z německých pramenů.

IVAN DOROVSKÝ

V nově založené edici Slavica Universitatis Masarykianae, kterou řídí slavista Ivo Pospíšil, vyšel první svazek –Slavomír Wollmann: SLOVANSKÉ LITERATURY VE STŘEDNÍ EVROPĚ (Masarykova univerzita, Brno, 224 str.). Soubor čtrnácti literárněvědných slavistických a srovnávacích studií mezinárodně uznávaného slavisty, dlouholetého šéfredaktora časopisu Slavia a reprezentanta československé (české) slavistické vědy v národních a mezinárodních slavistických orgánech Slavomíra Wollmana (1925–2012) pojednává nejen o slovanských i neslovanských středoevropských literaturách, nýbrž dotýká se rovněž dalších slovanských literatur v rámci meziliterárnosti a generální literatury. Píše mj. o slovanských literaturách ve střední Evropě, historické poetice a poetice slovanských literatur, o humanisticko-barokním slavismu, věnuje pozornost východoslovanské účasti v českém literárním vývoji, sleduje etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slavistice po Josefu Dobrovském, hodnotí Šafaříkovo literárně historické dílo v kontextu doby, vyjadřuje se k periodizaci národního obrození i k typologii literárních směrů a proudů aj.

Kočka Malvína

Tak nám zase hloupost kvete jedna radost, paní Mülerová, konstatoval by nejspíš Švejk, kdyby slyšel vývody a cancy některých rádoby humanisticky a solidárně zaměřených jedinců. V mnoha diskusích se nevzdělaný národ, který si, ó ta Sodoma Gomora, neváží té vymoženosti, že ho někdo chce vychovávat solidaritě. Vy holoto mizerná, tak vy ne a nebudete solidární, však my vás solidaritě naučíme.

Kdysi k němu přišel na návštěvu Nezval, ten něžný hromotluk, bylo to v kolejním pokojíku v Carltonu; aby mu František mohl uvařit čaj, musel uřezat dřevěné nožičky od kanape a z nich rozdělal oheň. „Nezval držel hrníček, seděl a měl, zdálo se mi, strašně malé nožičky, jak dítě, jako ty uřezané nožičky od kanape.“

MAREK ŘEZANKA

O přestávce

Špatně smazaná tabule

nápis: jedna a jedna se rovná dvě

škrt červenou křídou

dvakrát podtrženo

chý

Jsme ve válce!
hlásá náš generál.