vp

Před šesti sty čtyřiceti lety (1. 8. 1374) zemřel reformní kazatel Jan Milíč z Kroměříže, předchůdce Husův. Napsal latinsky dvě postily (sbírky výkladů a kázání): Abortivus a Gratiae Dei a spis Libellus de Antichristo (tento pod vizí „konce světa“). V češtině se zachovaly modlitby v próze (se zřejmým básnickým nadáním). Jeho snaha o reformu církevního a všeho křesťanského života byla marná, stejně jako jiných, až po současnost (stále jen hromadit majetek a posilovat politickou moc).

 

Básník a spisovatel Jiří Šotola zemřel 8. 8. 1989, tedy před 25 lety, ve věku šedesáti pěti let. Vydal básnické sbírky (Svět náš vezdejší, Venuše z Mélu…), romány (Tovaryšstvo Ježíšovo, Kuře na rožni) i divadelní hry (Waterloo…). Překládal z ruštiny, účinkoval jako herec a režisér.

 

Český spisovatel a novinář Ignát Herrmann (* 12. 8. 1854, tj. před 160 lety) si získal popularitu zejména svými humoristickými povídkami, zveřejňovanými v jeho časopise Švanda dudák, Humoristických listech i Národních listech. Nejpopulárnějšími se staly ty, jež byly i zfilmovány: U snědeného krámu a Otec (Tchán) Kondelík a ženich (zeť) Vejvara. Nenáročná, ale také potřebná literatura.

 

Básník Jiří Orten se narodil 30. 8. 1919 a již 1. 9. 1941 byl mrtev (sražen německou sanitkou). O jeho básnickém díle si lze udělat obrázek zejména z výborů (Veliké stmívání, Nech slova za dveřmi). Podle encyklopedistů „varoval před ohrožením lidské existence v soudobém světě“… Co by si počal nyní, po sedmdesáti letech?

 

Dne 27. 8. 1929 se narodil budoucí dramatik a zasloužilý umělec Jiří Hubač, tedy před osmdesáti pěti lety (+ 2011). Autor televizních her Nezralé maliny, Ikarův pád; divadelních her Dům na nebesích, Generálka; dramatizací děl pro televizní a filmové zpracování (Král krysa, Komu zvoní hrana) a seriálů.

 

V srpnu 1994 zemřel spisovatel Ladislav Fuks (*1923) - třicáté výročí. Doktor filosofie, autor próz zejména s židovskou tématikou: Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol… Smysl jeho díla si můžeme přiblížit citací: „Obžaloba fašismu přerůstá v odsudek každé odlidštěné společenské mašinérie.“ Škoda, že se nevyjádřil k současné době, jíž se ještě dožil!

 

Srpnová jubilea se týkají i těchto osobností: r. 1824 se narodil sběratel a cestovatel Benedikt Roezl (190 let); r. 1874 se narodil básník Karel Hlaváček; r. 1884 se utopil estetik a spoluzakladatel Sokola Miroslav Tyrš a narodil se malíř Bohumil Kubišta (130 let); r. 1889 se narodil sochař Otto Gutfreund (125 let); r. 1899 se narodil malíř Jindřich Štyrský (115 let); r. 1904 se narodili literárnívědec Karel Krejčí, dramatik Vladimír Müller a spisovatelka Františka Pecháčková (110 let); r. 1909 zemřel architekt Josef Zítek (105 let); r. 1914 se narodil dramatik Vojtěch Cach (100 let); r. 1949 se narodil spisovatel Jiří Švejda (65 let); r. 1959 zemřeli divadelník Emil František Burian (LUK, č.7/14) a skladatel Bohuslav Martinů (55 let); r. 1964 zemřel spisovatel dobrodružných románů Jan Havlasa (50 let); r. 1974 zemřel historik Václav Vojtíšek (40 let); r. 1984 zemřeli malíř Cyril Bouda a jazykovědec Ivan Poldauf (30 let).