MILAN DUŠEK

Vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí vydalo na rozhraní dubna a května 2014 knižní novinku Roberta Freie s nesporně lákavým názvem SUPI NA KŘÍŽI (232 str.).

Bylo by ode mne nesmyslné, kdybych ponechal čtenáře v domnění, že jde o zahraničního autora, ale netuším, proč si tento pseudonym zvolil. Může jít o jakousi zkoušku, zda cizí jméno více zapůsobí než české, nebo zde sehrály jistou úlohu obavy, aby ho nějakým způsobem nedostihla realita, která se až nápadně podobá tomu, v čem žijeme? Ocituji část předmluvy: Po roce 1990 začal československý stát jednat s církvemi o napravení majetkových křivd. Zdálo se, že nároky lze uspokojit dle požadavků zástupců jednotlivých církevních řádů a kongregací, aniž by to nějak citelně otřáslo ekonomikou země. Jelikož ovšem nedošlo k úplné dohodě, začala církev s přibývajícími roky nekonečných jednání své požadavky a nároky zvyšovat. I tak se jí do roku 1995 vrátil do rukou majetek v řádu miliard korun. Nutno podotknout, že po pádu komunismu byl v tak žalostném stavu, že církev nebyla schopna se účelně o navrácené nemovitosti postarat. To samozřejmě neuniklo pozornosti vychytralých spekulantů…

Příběh, který autor popisuje ve zmíněné knížce, začíná v roce 1995 na fotbalovém zápasu tři kola před koncem fotbalové ligy, kdy šlo soupeřícím pražským klubům o mnoho. Ale místo výchozí situace není až tak důležitá. Důležitější je, že v hledišti dochází k rozhovoru o záležitostech, jež hrají úlohu v příběhu, který nám autor vypráví. Schůzku oné dvojice, která někde na tribuně „kula pikle“ (znovu cituji autora), sleduje další muž, jenž na fotbal nepřišel kvůli sportovnímu zážitku. Je tam, protože je soukromým detektivem a přijal na první pohled velice výhodnou zakázku.

Detektiv Tomáš Král sám sebe nazývá čističem. Pomáhá lidem v potížích, když dojde k názoru, že si jeho pomoci zasluhují. Ne vždy se samozřejmě podaří odhalit úmysly toho druhého…

Nehodlám prozrazovat děj a tím pádem ochudit čtenáře o bezprostřední zážitky z textu, takže zůstanu u jakési anotace. Na první pohled celkem obyčejný detektiv přijme práci, i když má pochybnosti, ale z něčeho přece musí žít. Postupně zjišťuje, že se zaplétá do pasti, která by mu mohla být osudná; organizovaný zločin je nemilosrdný k těm, kdo mu zkříží cestu.

Tomáš Král stojí před rozhodnutím: pokračovat v započaté práci, nebo vycouvat?

Nebyl by to ani on, kdyby se nepostavil na tu správnou stranu, má své morální zásady a hodlá je naplnit i tentokrát.

Přestože jsou Supi na kříži napsány jako detektivka, jde o knížku se závažným obsahem. Ke cti autora patří, že ji stvořil za použití svižného a srozumitelného jazyka, a že celý její děj má napínavé a často i překvapivé zápletky. Čtenář se rozhodně nebude nudit a navíc se dozví ledacos, co se „vaří“ v kuchyních, do kterých nemáme přístup.

Není od věci se zmínit, že nápaditou obálku, která navozuje atmosféru, nakreslil mladý výtvarník Michal Peichl.