MICHAL DIENEŠ

Šachisti to poznajú. Partiu možno otvoriť rôzne. Znalec niekoľko ťahov dopredu vie, aké budú ďalšie kroky, prípadne i koncovka. Spojené štáty americké a Európska únia rozohrali na Ukrajine zločineckú partiu. Proti Ukrajine, proti Rusku, v dôsledkoch aj proti Slovensku a mieru vôbec. Pod zámienkou demokracie, a za asistencie najoddanejších darebákov z únie rozpútali najnebezpečnejšiu vojnovú hru od skončenia druhej svetovej vojny! Európski ziskožravci (Marx) a vojensko-priemyslový komplex USA nemajú žiadne zábrany, stratili akúkoľvek súdnosť. Rovnako ako Hitler, túžia po bohatstve Ruska a jeho okolia. Mamon spojil všetkých zločincov. Ich zúfalé nadšenie sa dá krájať. Elitní politológovia, hovorcovia Titanicu, a mediálni vykladači amerických snov, nám denne dokazujú, že absolvovali osobitnú školu.

JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ

Zastavme se nad Václavkovou činností v dramatickém a pro český národ tak tragickém roce 1938. Vyhrocování mezinárodních poměrů, konkrétně československo-německých, po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 Václavek publicisticky pozorně sledoval. Správně odhalil agresívnost a dobyvačnost německého fašismu; události nejen registroval, nýbrž naléhavě varoval před nedůslednou obranou demokracie, všemožně se snažil hrozící agresi čelit činností kulturně organizátorskou, prací vědeckou a politickou. Právě nyní je třeba tyto uvedené Václavkovy zkušenosti a postupy, a nejen jeho, připomínat a popularizovat. Je to tím naléhavější, oč je mezinárodní situace vážnější a chmurnější. Jsme svědky, že názory konzervativních pravicových hlasů maří iniciativu levice a zavlékají tím stát znovu do osudových situací.

TOMÁŠ HAJZLER

Do Spojených států jezdím zhruba dvakrát ročně, ale ještě nikdy jsem se nezdržel tak dlouho v malém městě (šest týdnů, Ormond Beach, Florida). Stejně tak jsem tam nikdy nebyl v době tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru (taková podivná směs strachu a naděje…). A tak jsem si všiml věcí, které jsem dříve neviděl. Některé mě nadchly, jiné mě rozesmutnily. A protože se přikláním k rozšířenému názoru, že americká společnost je vcelku nemocná, viděl jsem spíše to negativní. Možná se na to zaměřuji také proto, že styl života Američanů zcela bez rozmyslu kopírujeme i u nás. Zde je to, co mi dalo facku, otevřelo oči, přinutilo mě přemýšlet. Kolikrát to jsou kraviny, ale možná jen na první pohled. 

MIROSLAV VEJLUPEK

Přišel život na souš z vody, potažmo z mokřadů, nebo byl na Zem transportován meteority, ba i v pouhém prachu z hloubi vesmíru? Je-li pravděpodobnější druhá verze, je potom vesmír živý? Ano-li, přestala být hypotetickou mínka, že kosmos vedle složky fyzikální a chemické má ještě složku třetí – tu duchovní. Jejím produktem je t a k é Homo sapiens sapiens.

VLASTISLAV HNÍZDO

K dnes opomíjeným literátům druhé poloviny padesátých let minulého století patří Jiří Šotola. Je z nemnoha autorů, kteří se ve své době úspěšně projevovali v poezii, próze i dramatu. Vedle svých uměleckých kvalit byl i schopným publicistou a organizátorem kulturního života.

MILAN DUŠEK

Vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí vydalo na rozhraní dubna a května 2014 knižní novinku Roberta Freie s nesporně lákavým názvem SUPI NA KŘÍŽI (232 str.).

JANA BŘEZKOVÁ, IVO HAVLÍK

Mezi malé a zastrčené vísky Vysočiny patří Česká Jablonná. Etymologové si nejsou jisti, zda název Gablanc Bohemicale, který se poprvé objevuje v roce 1356, je odvozen od většího výskytu jabloní nebo od francouzského slova gablona, to jest celnice, či od gabelle, tedy solnice, berního místa daně ze soli.

KAREL SÝS

Škrhola Stropnický

maňásek a epizodní ministr

JAN TANCIBUDEK

Píšeme si

Byli jsme kulturní národ

aneb Můžeme být rádi za to, co máme

JAROSLAV POSPÍŠIL

Katastrofy v politice způsobují podle Winstona Churchilla škrtící límečky košil politiků. Roztleskávači těch nejzákeřnějších katastrof oblékají svetry.

M. V. BAUŠOVÁ

+ + +

Má čistá láska

chtěla tě v křišťál změnit